Tag: rada miejska

Oba odcinki trasy NS – od ulicy Prażmowskiego do ulicy Żeromskiego oraz od ulicy Anny Walentynowicz do ulicy Młodzianowskiej będą miały – jeśli zgodzą się na to radni – swoich patronów. Pierwszy ma nosić imię Jana Olszewskiego, drugi – Andrzeja Wajdy. Dwa lata temu miasto proponowało, by to reżyser, honorowy obywatel Radomia, patronował śródmiejskiemu odcinkowi „eneski”.

W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł. Rada Miejska przyjęła dzisiaj uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO na 2023 r.

RTBS Administrator chce zbudować pięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stasieckiego na Borkach, korzystając z zapisów ustawy tzw. lex deweloper. Zgodę na realizację inwestycji muszą jednak wydać radni. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała negatywnie koncepcję.

Spółka Feniks, która zarządza m.in. targowiskiem przy ul Śląskiej będzie mogła zagospodarować teren pomiędzy ulicami Kolejową, Poznańską, Śląską i Staroopatowską. Rada miejska zgodziła się na przedłużenie dzierżawy placu o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m kw.

Plac przed katedrą będzie nosić imię ks. bp Edwarda Materskiego. Na uhonorowanie w ten sposób byłego ordynariusza diecezji radomskiej musi jeszcze wyrazić zgodę rada miejska. Projekt uchwały w tej sprawie będzie rozpatrywany podczas dzisiejszej sesji.

Radomscy radni nie zgadzają się, by ul. Żółkiewskiego od ul. Warszawskiej do al. Wojska Polskiego przestała być odcinkiem drogi krajowej nr 9 i negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w tej sprawie. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za ustanowieniem początku drogi krajowej nr 9 w węźle drogi krajowej S7 Radom Północ.

Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia. – Są ważniejsze sprawy – twierdzi szef klubu radnych PiS w radzie miejskiej Łukasz Podlewski. Radosław Witkowski zapowiada utworzenie „bezpartyjnego stowarzyszenia”, w którym mieliby się znaleźć „wszyscy, którzy chcą zmieniać Radom”.

Prezydent proponuje, by radomianie mogli zapłacić podatek od nieruchomości w późniejszym czasie. Projekt uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności rat tego zobowiązania trafi w przyszłym tygodniu pod obrady rady miejskiej.

Najbardziej znany jest hejnał z wieży kościoła mariackiego w Krakowie, a teraz „Alleluja” – utwór renesansowego kompozytora Mikołaja z Radomia – może stać się oficjalnym muzycznym sygnałem miasta granym z wieży ratuszowej w Rynku. Czy tak się stanie, zdecydują na poniedziałkowej sesji radni.

Prezydent chce, by budżet Radomia na 2020 rok został przyjęty do 10 stycznia. – Jestem gotowy rozmawiać z radnymi i jestem gotowy na kompromis. Najgorsze rozwiązanie to takie, kiedy budżet uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa – uważa Radosław Witkowski.