Tag: Rita

– Myślę, ze Gombrowicz lubił Radom, a to jego powiedzenie, że nie jest on „poematem nawet o wschodzie słońca”, było bardzo przewrotne, „przeciwsentymenalne” – mówiła Rita Gombrowicz na spotkaniu w Zespole Szkół Plastycznych zorganizowanym w ramach Festiwalu Opętani Literaturą.

O kilkanaście przedmiotów codziennego użytku związanych z Witoldem Gombrowiczem wzbogaciło się muzeum jego imienia we Wsoli. To dary przekazane przez wdowę po pisarzu.