• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: świadczenie

Maksymalny okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po urodzenia jednego dziecka wynosi 52 tygodnie. Przepisy dopuszczają, by część tego czasu przejęli mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

1 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres – 2017/18 rok, obejmujący wszystkie świadczenia wypłacane przez placówkę, w tym także z programu Rodzina 500+. Nie trzeba się jednak śpieszyć, wnioski o przyznanie 500 + będą przyjmowane do 31 października.

Aż 172 wniosków złożonych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ jest niekompletnych. MOPS prosi o ich szybkie uzupełnienie.