Tag: Wolski

Wspiera, udziela porad psychologicznych i prawnych, w razie potrzeby daje schronienie, głównie ofiarom przemocy. W ciągu 15 lat Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu pomógł 20 tysiącom ludzi w życiowej potrzebie.

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy powstał przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To odpowiedź na potrzeby – dotychczasowe formy wsparcia rodzin nie wystarczały wobec coraz dłuższego czasu oczekiwania na uruchomienie procedur związanych z Niebieską Kartą.

– Zmieniły się formy przemocy. Fizyczna już nie dominuje. Ekonomiczna przejawia się w ten sposób, że sprawca wykorzystuje zależność ofiary od siebie. Czasami w bardzo drastyczny sposób, zamykając lodówkę na kłódkę – mówi w rozmowie z naszym portalem Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

800 900 007 – to numer „radomskiej Pomoclinii”, która działa już w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można tu uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów takich jak np. uzależnienia, przemoc, problemy wychowawcze z dziećmi, czy brak komunikacji w rodzinie.

Bezpłatna infolinia dotycząca rozwiązywania problemów rodzinnych będzie miała swoją nazwę. Magistrat ogłosił konkurs w tej sprawie. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda – telefon komórkowy. Propozycje można składać do 3 czerwca.