• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tańcowanie z przytupem, czyli oberki i mazurki w Parkowej

3 lipca 2015

Radomska Inicjatywa Oberkowa zaprasza na tegoroczne potańcówki pn. Zawirowania Radomskie. Organizatorzy chcą podtrzymywać i propagować tradycje muzyczno-taneczne regionu i upowszechniać je wśród radomian.

020715ludowe01   - Obszar położony na zachód od Radomia, w okolicach Przysuchy, do dziś zachował unikalne w skali Polski tradycje muzyczne i taneczne, a także śpiewacze, których głównym wyróżnikiem są piękne, improwizowane mazurki i transowe oberki, do których się wyjątkowo tańczy, a także śpiewa, tupie i gwiżdże. W rejonie tym wciąż żyją jeszcze znakomici skrzypkowie, harmoniści, bębniści, śpiewaczki i tancerze. Są takie opinie, ze Radom jest położony na swoistym złożu tradycyjnej muzyki ludowej, a nasza inicjatywa właśnie stanowi wyraz przekonania o tym - tłumaczy Czesław Pióro. Impreza odbędzie się w sobotę ( 4 bm.) o godz. 19 w Restauracji Parkowa przy ul. Żeromskiego 54 (park. Kościuszki) przy muzyce tradycyjnej mikroregionu Kajoków - okolic wsi Rdzuchów na północ od Przysuchy. Tym razem do tańca zagra znakomita kapela Jana Kmity w składzie (Jan Kmita - skrzypce, Czesław Pańczak - harmonia, Józef Pańczak - baraban). Do tańca mazurkowe przyśpiewki wykona Maria Siwiec, a wraz z nią jej uczennice: Mariza Nawrocka i Agnieszka Niwińska. Zagra kapela barabanisty Józefa Kędzierskiego w składzie z młodymi muzykami - uczniami wiejskich muzykantów w składzie: Mateusz Niwiński - skrzypce, Jakub Zimończyk - harmonia/basy). Przed zabawą odbędą się warsztaty wprowadzające w podstawy sztuki tańca mazurkowego. Prowadzącymi będą Maria i Wacław Siwcowie wraz z Czesławem Pióro. - Wskazane jest, by na warsztaty zabrać buty na płaskiej podeszwie - u pań może być niski obcas. Podeszwa powinna umożliwiać płaskie stawianie kroków, a wręcz szuranie po podłodze - buty z gumowa podeszwą są niewskazane - radzi Pióro. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują na nie mejlowe - oberekradomski@gmail.com, lub telefoniczne - 602 827 342 zapisy. Ilość miejsc ograniczona. (kat)    
Tags