Tysięczne umowy z dofinansowaniem z UE na Mazowszu. Są projekty z Radomia i Zwolenia

10 lipca 2017

Podpisano już 1000 umów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To blisko 2,4 mld zł na rozwój regionu. Dziś zarząd województwa mazowieckiego podpisał dziesięć symbolicznych, tysięcznych umów na realizację kolejnych inwestycji. Sa wśród nich projekty dla Radomia i Zwolenia.

 
Unijne pieniądze trafią m.in. do szpitali

Unijne pieniądze trafią m.in. do szpitali

  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeznaczy ponad 3,5 mln zł z funduszy unijnych na rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i wdrożone e-usługi. Powstanie także system elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowana platforma e-usług wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez szpital usług. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze szpitalem psychiatrycznym w Krychnowicach, Polmedic w Radomiu, Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, ENDOMED w Radomiu oraz z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Goździe. Natomiast dzięki blisko 100 tys. zł wsparcia ze środków unijnych firma ADD-ART Studio z Radomia zakupi od instytucji naukowej usługę badawczą dotyczącą systemu produkcji innowacyjnych form reklamy zewnętrznej. Opracowana technologia produkcji interaktywnej reklamy elewacyjnej będzie zasilana automatycznie z odnawialnych źródeł energii. To wszystko pomoże w zwiększeniu konkurencyjności i rozwoju nowej działalności firmy na rynku. Z kolei do gminy Zwoleń trafi ponad 1,7 mln zł wsparcia unijnego na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów trzech szkół podstawowych i trzech gimnazjalnych. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach podwyższających ich kompetencje zawodowe. Zakupione zostaną nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, a także zmodernizowane zostaną pracownie przyrodnicze, matematyczne i komputerowe. kat
Tags