Ważne dla bezdomnych

13 grudnia 2007

9287 to numer bezpłatnej infolinii przy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać informacje na temat schronisk, jadłodajni i punktów pomocy socjalnej oraz możliwości korzystania ze świadczeń medycznych.

Instytucje pomocowe w Radomiu dla osób bezdomnych: noclegownia dla kobiet, ul. Zagłoby 3 (czynna cały rok, całą dobę, dysponuje 6 miejscami), noclegownia dla mężczyzn, ul. Zagłoby 3 (czynna od 1.IX-30.IV w godz. 20-8, 24 miejsca), dom dla bezdomnych kobiet, ul. Zagłoby 3 (25 miejsc, całodobowo), dom dla bezdomnych mężczyzn, ul. Słowackiego 188 (40 miejsc, całodobowo).

Jadłodajnie czynne codziennie do godz. 14: ul. Kościelna 5, tel. 365-29-29, ul. Grzybowska 22, tel. 365-29-29, ul. Chrobrego 7/9, tel. 364-38-13, ul. Żeromskiego 6/8, tel. 362-72-15, ul. Młodzianowska 6/8, tel. 366-81-03 wew. 14.

Warunkiem przyjęcia do placówki jest trzeźwość osoby bezdomnej.