• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie będzie rozpatrywał kwestię mandatu prezydenta Radomia

2 sierpnia 2018

Sprawa mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego wraca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Radomia. Będzie on ponownie zajmował się tą kwestią 6 września. – Sąd będzie rozpoznawać, ale w innym składzie niż poprzednio, ponieważ jedna z sędzi poprosiła o wyłączenie z orzekania – informuje biuro rzecznika WSA w Warszawie.

 

Radosław Witkowski na sesji rady miejskiej

Radosław Witkowski na sesji rady miejskiej

 

Przypomnijmy: 28 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że Witkowski zasiadając w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy (przez pięć miesięcy) nie złamał tzw. ustawy antykorupcyjnej i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższego szczebla. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki.

Zarzut złamania przepisów ustawy antykorupcyjnej postawiło prezydentowi Radomia CBA i w lutym 2017 roku wniosło do rady miejskiej o wygaszenie Witkowskiemu mandatu. Jednak rada tego nie zrobiła, więc 27 kwietnia 2017 roku radę do wygaszenia mandatu zobowiązał wojewoda. I tym razem tak się nie stało, dlatego wojewoda 29 czerwca 2017 roku  wydał tzw. zarządzenie zastępcze i stwierdził wygaśnięcie mandatu Witkowskiego. Ten zaskarżył to zarządzenie do WSA, który przyznał mu rację, ale wojewoda złożył do NSA skargę kasacyjną. NSA orzekł, że w niższej instancji nie wyjaśniono kwestii zasiadania prezydenta w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości. Sąd w szczególności podnosił problem, kto miał prawo zgłosić Radosława Witkowskiego do władz tej ŚRH: organ samorządu, czy spółka?

W ocenie sądu, w przypadku Radosława Witkowskiego zachodzi wyjątek przewidziany w przepisach, które zakazują łączyć funkcję prezydenta z funkcjami w spółkach prawa handlowego. Prezydent, jako organ reprezentujący radomski samorząd miał – uznał sąd – prawo zgłosić swoją kandydaturę do władz spółki i nie musiał tego robić w jakiejkolwiek szczególnej formie, np. pisemnej. Prawo zezwala, aby prezydent miasta zasiadał w spółce, gdzie większość ma skarb państwa i sama spółka zgłosi go do rady nadzorczej takiego podmiotu. W przypadku Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego zachodziła wątpliwość, bo skarb państwa miał mniejszość w tej spółce, ale inny współwłaściciel, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powinna przekazać na rzecz skarbu państwa swoje akcje, ale nie uczyniła tego, jak zgodnie ze stosowną ustawą powinna, do 30 czerwca 2011 roku.
bdb
Tags

Dodaj komentarz