• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie będzie rozpatrywał kwestię mandatu prezydenta Radomia

2 sierpnia 2018

Sprawa mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego wraca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Radomia. Będzie on ponownie zajmował się tą kwestią 6 września. – Sąd będzie rozpoznawać, ale w innym składzie niż poprzednio, ponieważ jedna z sędzi poprosiła o wyłączenie z orzekania – informuje biuro rzecznika WSA w Warszawie.

 
Radosław Witkowski na sesji rady miejskiej

Radosław Witkowski na sesji rady miejskiej

  Przypomnijmy: 28 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że Witkowski zasiadając w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy (przez pięć miesięcy) nie złamał tzw. ustawy antykorupcyjnej i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższego szczebla. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki. Zarzut złamania przepisów ustawy antykorupcyjnej postawiło prezydentowi Radomia CBA i w lutym 2017 roku wniosło do rady miejskiej o wygaszenie Witkowskiemu mandatu. Jednak rada tego nie zrobiła, więc 27 kwietnia 2017 roku radę do wygaszenia mandatu zobowiązał wojewoda. I tym razem tak się nie stało, dlatego wojewoda 29 czerwca 2017 roku  wydał tzw. zarządzenie zastępcze i stwierdził wygaśnięcie mandatu Witkowskiego. Ten zaskarżył to zarządzenie do WSA, który przyznał mu rację, ale wojewoda złożył do NSA skargę kasacyjną. NSA orzekł, że w niższej instancji nie wyjaśniono kwestii zasiadania prezydenta w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości. Sąd w szczególności podnosił problem, kto miał prawo zgłosić Radosława Witkowskiego do władz tej ŚRH: organ samorządu, czy spółka?
W ocenie sądu, w przypadku Radosława Witkowskiego zachodzi wyjątek przewidziany w przepisach, które zakazują łączyć funkcję prezydenta z funkcjami w spółkach prawa handlowego. Prezydent, jako organ reprezentujący radomski samorząd miał – uznał sąd – prawo zgłosić swoją kandydaturę do władz spółki i nie musiał tego robić w jakiejkolwiek szczególnej formie, np. pisemnej. Prawo zezwala, aby prezydent miasta zasiadał w spółce, gdzie większość ma skarb państwa i sama spółka zgłosi go do rady nadzorczej takiego podmiotu. W przypadku Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego zachodziła wątpliwość, bo skarb państwa miał mniejszość w tej spółce, ale inny współwłaściciel, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powinna przekazać na rzecz skarbu państwa swoje akcje, ale nie uczyniła tego, jak zgodnie ze stosowną ustawą powinna, do 30 czerwca 2011 roku.
bdb
Tags

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *