Wystawa esperanto

11 grudnia 2007
Zainteresowani hisorią uniwersalnego języka esperanto będą mieli okazję zobaczyć jubileuszową wystawę dokumentu zatytułowaną „100 lat języka esperanto w Radomiu”. Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie szerokiego spektrum materiałów związanych z ruchem esperanckim w naszym mieście, kraju i na świecie. Obecnie działający przy Resursie Obywatelskiej klub esperanto jest kontynuatorem i spadkobiercą ówczesnych esperantystów. Większość członków klubu należy do Polskiego Związku Esperantystów.

Wystawa otwarta zostanie 18 bm. (wtorek) o godz. 18 w Resursie Obywatelskiej.