Wystawa plenerowa na pl. Corazziego. Mściszek, dziedzic Pakosławia, nie pozwolił na lokację karczmy i młyna

6 października 2022

Na placu Corazziego można oglądać wystawę plenerową pt. „Historia dokumentem pisana”. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć reprodukcje najstarszych dokumentów ze wszystkich polskich archiwów państwowych. Radomskie prezentuje m.in. oświadczenie Mściszka, dziedzica Pakosławia, datowane na 1377 r.

 

fot. Archiwum Państwowe Radom

 

Ekspozycja została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy z pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład sieci archiwów państwowych i stanowiła wydarzenie towarzyszące XXIII Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych, który odbył się pod koniec sierpnia w Poznaniu.

Bez karczmy i młyna

Instalacja w ramach swojej podróży po kraju zawitała także do Radomia, dzięki czemu mieszkańcy zyskali wyjątkową okazję, aby zobaczyć reprodukcje najstarszych dokumentów ze wszystkich polskich archiwów państwowych. Radomskie archiwum pośród innych wiekowych materiałów reprezentuje oświadczenie Mściszka, dziedzica Pakosławia datowane na 1377 r. i spisane w języku łacińskim na pergaminie, w którym ten w imieniu swoim, brata i matki zobowiązuje się nie osadzić w części wsi między stawem a granicą kmieci i zagrodników i nie ulokować tam karczmy ani młyna.                                   

Zestawienie źródeł w ujęciu chronologicznym otwiera akt fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie koło Węgrowca, pochodzący z 1153 r., przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Kompilację zamyka zaś akt rozwiązania Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i przekazania jej kompetencji Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu datowany na 1918 r., którym może się poszczycić Archiwum Akt Nowych.

Z mroku (nie tylko) dziejów

Ekspozycja składa się z pięciu geometrycznych elementów mieszczących kopie archiwaliów. Zbiór ten wyciąga najstarsze dokumenty nie tylko z mroków historii, ale także dosłownie z mroków, gdyż cała instalacja jest spektakularnie podświetlana i najbardziej olśniewająco prezentuje się po zmierzchu. Archiwum Państwowe w Radomiu, niezależnie od pory dnia, zaprasza wszystkich do zapoznania się z wystawą, która będzie dostępna dla zwiedzających do 4 listopada.

 

Tags