Wywieśmy flagi

24 kwietnia 2007
Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak zwraca się do mieszkańców z apelem o wywieszenie flag państwowych na gmachach użyteczności publicznej, siedzibach instytucji i firm oraz budynkach prywatnych dla godnego uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonego 2 maja oraz Święta Narodowego - rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.