Zaczyna się projektowanie obwodnic Skaryszewa i Zwolenia

19 października 2020

Umowy na zaprojektowanie ​obwodnic: Skaryszewa w ciągu DK9 oraz Zwolenia w ciągu DK79 podpisano w mazowieckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcy muszą też opracować studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i przygotować materiały do uzyskania decyzji środowiskowych.

   

Inwestycje o łącznej długości około 15 km powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Skaryszewa po nowym śladzie "dziewiątki"

- Obwodnica o długości około 6 km planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości prawie 2 mln zł została podpisana z firmą Arkas-Projekt. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 35 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że termin zakończenia prac przypada na koniec 2023 roku - informuje Małgorzata Tarnowska z GDDKiA w Warszawie.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Obwodnica zostanie zaprojektowana po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Obwodnica Skaryszewa, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Skaryszewie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12.

Obwodnica Zwolenia: albo na wschodzie, albo na zachodzie

Nowy odcinek DK79 omijający Zwoleń, o parametrach drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), będzie miał długość około 9 km. Dokumentację projektową o wartości prawie 2,4 mln zł przygotuje firma Multiconsult Polska w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy, a termin jej wykonania to koniec 2023 roku.

Biuro projektowe wykonana Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że nowa droga zaprojektowana zostanie po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

kat

Mapka: GDDKiA Warszawa

Tags