• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Do podziału będzie o milion złotych więcej

21 stycznia 2019

Nie będzie podziału miasta na obszary terytorialne. Zamiast tego planowane jest podzielenie łącznej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na cztery kategorie, m. in. na realizację projektów małych i instytucjonalnych, składanych np. przez szkoły. To najważniejsze zmiany w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście pojawiły się symbole związane z historią Radomia

W ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście pojawiły się symbole związane z historią Radomia

 

Radni przyjęli dzisiaj uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty. Wkrótce ukaże się także zarządzenie prezydenta, które określi szczegółowe zasady zgłaszania wniosków i wyłaniania zwycięskich projektów.

– Proponowane zmiany dostosowują Budżet Obywatelski do nowych zapisów ustawy o samorządzie gminnym. Projekt powstał przy współudziale samych mieszkańców Radomia, którzy szereg swoich propozycji zgłosili podczas warsztatów ewaluacyjnych – mówił na sesji prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, w Radomiu nie ma już możliwości podziału miasta na obszary terytorialne. Zamiast tego planowane jest podzielenie łącznej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na cztery kategorie. Odrębna pula ma zostać przeznaczona na realizację małych projektów o wartości do 50 tys. zł, druga grupa ma obejmować projekty do 300 tys. zł, a trzecia powyżej 300 tys. zł. Czwarta kategoria będzie natomiast przeznaczona dla projektów instytucjonalnych składanych np. przez szkoły.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym, kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski musi być nie mniejsza niż 0,5 proc. ogółu wydatków miasta. To oznacza, że w 2020 roku na obywatelskie projekty będzie przeznaczona kwota 5,8 mln złotych, czyli o milion złotych więcej niż obecnie.

Nabór projektów do realizacji w 2020 roku planowany jest na drugą połowę lutego br.

kat, bdb

Źródło: UM Radom

Tags

Dodaj komentarz