• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Zmiany w Budżecie Obywatelskim. Wnioski będą przyjmowane ponownie od 15 kwietnia

26 marca 2019

Od 15 kwietnia znów będzie można zgłaszać wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Radni przyjęli uchwałę określającą szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać projekty. W uchwale zostały uwzględnione wszystkie uwagi zgłoszone wcześniej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Screenshot_2019-02-14 Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Zasady organizacji Budżetu Obywatelskiego pozostaną bez większych zmian, a główna różnica polega na tym, że szczegółowe rozwiązania znalazły się w uchwale, a nie w zarządzeniu prezydenta.

W 2020 roku do podziału będzie o milion złotych więcej niż do tej pory, czyli 5,8 mln z. To efekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, w której zapisano, że na obywatelskie projekty ma być przeznaczone 0,5 proc. wydatków gminy. Zniknie dotychczasowy podział na pięć obszarów terytorialnych. Zamiast tego pojawią się trzy kategorie kwotowe. Pierwsza grupa to małe projekty o wartości do 50 tys. zł, na które zostanie przeznaczona kwota 800 tys. zł. Na projekty o wartości do 400 tys. zł miasto zarezerwuje 2 mln zł. Tyle samo będzie do podziału na projekty warte ponad 400 tys. zł. Czwarta kategoria będzie obejmowała projekty instytucjonalne. To kategoria przeznaczona np. dla szkół.

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego musi cechować ogólnodostępność. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały wypracowane podczas warsztatów ewaluacyjnych z osobami zainteresowanymi Budżetem Obywatelskim. W przypadku projektów inwestycyjnych powstały obiekt musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców w godz. 8 – 22 przez minimum 10 godzin tygodniowo, pierwszeństwo dostępu muszą mieć osoby niepełnosprawne i korzystanie z obiektów musi być bezpłatne. W przypadku tzw. projektów miękkich ich realizacja musi być prowadzona w przestrzeni publicznej, działania wynikające z projektu muszą być skierowane do wszystkich mieszkańców Radomia, a rekrutacja uczestników ma być prowadzona za pośrednictwem ogólnodostępnych środków masowego przekazu.

Zgodnie z zatwierdzonym przez rade miejską harmonogramem, przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego potrwa od 15 do 21 kwietnia. Później nastąpi weryfikacja projektów przez merytoryczne wydziały i jednostki miejskie, a następnie zajmie się nimi zespół opiniujący.

Głosowanie potrwa od 5 do 21 lipca, a listę zwycięskich projektów poznamy do 18 sierpnia.

Źródło: UM Radom

Tags

Dodaj komentarz