70 lat COP

7 maja 2007

Deklarację współpracy miast - byłych ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego podpisał w Sandomierzu  podczas obchodów 70 rocznicy powstania COP, prezydent Radomia. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i oficjalne delegacje 20 największych miast, ośrodków COP.

Prezydenci i burmistrzowie miast, które są ośrodkami COP podpisali oświadczenie, w którym zadeklarowali: „wolę współpracy w pokonywaniu problemów i tworzenia z naszych miast dynamicznie rozwijających się ośrodków gospodarczych, naukowych i kulturalnych”. Ponadto zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań, by sprawy miast – sygnatariuszy deklaracji -  były właściwie dostrzegane i rozumiane zarówno przez rząd i parlament RP, jak i na forum instytucji Unii Europejskiej. Deklaracja jest również hołdem dla inicjatorów i budowniczych COP-u, którzy pokazali jak uczynić z Polski nowoczesne państwo, rozwiniete gospodarczo, potrafiące sprostać trudnym wyzwaniom współczesności i przyszłości

Radom był jednym z najważniejszych ośrodków COP, tu działały Fabryka Broni, Wytwórnia Telefonów, Fabryka Wyrobów Tytoniowych, Zakłady Obuwnicze, Fabryka Bata i Zakłady Ericsson.