Budżet Obywatelski 2024. Radomianie zgłosili do realizacji 410 różnorodnych projektów

9 maja 2023

Wydarzenia kulturalne, miejska zieleń, tereny sportowo-rekreacyjne – takie projekty dominują w tych zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Łącznie mieszkańcy zaproponowali realizację 410 pomysłów.

 

Zdjęcie ilustracyjne (fot. UM Radom)

 

Jak wynika z informacji biura prasowego urzędu miejskiego,  w tym roku wnioskodawcy skupiali się m.in. na tematach kulturalnych proponując organizację np. koncertów, festiwali muzycznych, festynów, ale także doposażenie bibliotek. Dużo jest także projektów dotyczących miejskiej zieleni, w tym nasadzeń oraz organizacji warsztatów o tematyce i roślinnej i ekologicznej. Podobnie jak w poprzednich latach są również projekty inwestycyjne takie jak budowa boisk, placów zabaw, terenów sportowo-rekreacyjnych czy ciągów pieszo-rowerowych. Wśród propozycji zgłoszonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego nie brakuje także projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.

Oceniają i sprawdzają

Obecnie trwa ocena zgłoszonych wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Nowe procedury wynikają bezpośrednio z zapisów uchwały rady miejskiej określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia. Na tym etapie weryfikacja dotyczy m.in. kompletności wypełnienia formularza projektu, w tym listy poparcia czy lokalizacji. Konieczne jest też sprawdzenie, czy zadeklarowany koszt realizacji projektu nie przekracza 25 proc. wysokości środków na BO 2024, czyli 1 mln 864 tys. 691 zł. Założenia projektów muszą także spełniać wymóg ogólnodostępności.

W kolejnym etapie magistrat oraz miejskie jednostki sprawdzą, czy projekty są wykonalne technicznie, czy realizacja proponowanego zadania jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego oraz czy szacunkowy roczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu nie przekracza 15 proc. kwoty przeznaczonej na jego realizację. Konieczna będzie również ocena zgodności poszczególnych projektów z prawem, w tym sprawdzenie, czy ustalona lokalizacja dotyczy nieruchomości będących własnością gminy, bądź takich, do których miasto posiada prawo do dysponowania zgodne z założeniami projektu.

Ocena potrwa do 30 czerwca. Lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie zostanie przedstawiona do 7 lipca. Do 13 lipca autorzy projektów ocenionych negatywnie będą mogli składać odwołania, a do 31 lipca zostanie opublikowana lista projektów, które trafią na kartę do głosowania. Samo głosowanie odbędzie się w dniach 7 – 27 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 września.

W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 458 tys. zł.

Źródło: UM Radom

Tags