• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budżet Obywatelski Mazowsza. 35 wniosków z Radomia i regionu radomskiego

11 maja 2021

252 projekty, w tym aż 182 przedsięwzięcia w puli podregionalnej zgłosili w tym roku mieszkańcy województwa do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Region radomski chce realizować 30 pomysłów. W puli BO jest do podziału 25 mln zł.

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego zgłosiło ciekawy projekt dla osób niepełnosprawnych (fot. Dagmara Gac/facebook)

 

– Bardzo dobry wynik! Mazowszanie chcą mieć wpływ na rozwój naszego regionu. I to buduje. Ze wstępnej analizy projektów wiemy, że i w tym roku zgłoszono wiele ciekawych i godnych uwagi inicjatyw – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tym roku podobnie, jak w ubiegłym władze Mazowsza przeznaczyły aż 25 mln zł na realizację pomysłów w ramach BOM-u. Mieszkańcy Mazowsza swoje projekty mogli zgłaszać do 30 kwietnia. Większość przedsięwzięć trafiła do urzędu marszałkowskiego drogą elektroniczną. Tylko nieliczni zdecydowali się na wersję papierową.

Radomskie z 30 wnioskami

Mieszkańcy dobrze wykorzystali prawie miesięczny czas na tworzenie i przesłanie projektów, zgłaszając w sumie aż 252 pomysły, w tym aż 182 w puli podregionalnej, a 70 w ogólnowojewódzkiej. Najwięcej projektów zaproponowali mieszkańcy podregionu warszawskiego zachodniego – aż 35, kolejni byli radomianie - 30.

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wszystkich zaproponowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Komisja będzie pracować do 18 czerwca; informacja o wynikach naboru powinna pojawić się do końca czerwca. Głosowanie w tym roku zaplanowano na przełom sierpnia i września.

Co chcemy zmieniać?

Tak, jak w ubiegłym roku projekty były zgłaszane w kilkunastu kategoriach. Najpopularniejszy w tym roku, podobnie jak w pierwszej edycji okazał się obszar „transport zbiorowy i drogi publiczne” z aż 54 pomysłami. Są to głównie projekty związane z bezpieczeństwem pieszych, jak np. doświetlenie przejść dla pieszych, chodniki czy ścieżki rowerowe. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z edukacją publiczną (48). W tym obszarze wpłynęły m.in. pomysły zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży związane z budowaniem i odbudowywaniem więzi społecznych zaburzonych pandemią COVID-19. Są też w tej kategorii projekty dotyczące wychowania dwujęzycznego przedszkolaków. Wśród pomysłów z tego zakresu jest również aplikacja mobilna, która w przestrzeni online mogłaby połączyć mieszkańców Mazowsza.

Wciąż trwająca epidemia może być przyczyną dużej liczby zgłoszonych projektów prozdrowotnych. Te pomysły są i w tym roku w pierwszej trójce najczęściej wybieranych obszarów wsparcia. W sumie zgłoszono aż 44 inicjatywy związane z promocją i ochroną zdrowia. Zgłaszający pomysły do tej kategorii również zwracali uwagę na stan epidemiczny, proponując inicjatywy związane ze wsparciem młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewania w czasach epidemii.

- Cieszy nas to, że mieszkańcy na bieżąco reagują na trudne sytuacje w swoim otoczeniu i właśnie w BOM dostrzegają sposób na ich poprawę. Przykładami mogą tu być projekty, których celem jest swego rodzaju rehabilitacja po okresie przymusowej izolacji spowodowanej pandemią - zaznacza Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim.

Dotykiem "obejrzeć" obrazy Malczewskiego

W tej edycji urząd zachęcał także do składania projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami i ta prośba spotkała się z odzewem. Np. ciekawy projekt utworzenia 10 tyflografik obrazów wraz z audiodeskrypcją zgłosiła Dagmara Gac z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące będą mogły poznać twórczość Jacka Malczewskiego i dotykiem "obejrzeć" obrazy. 

Ponadto w tym roku mieszkańcy regionu będą walczyć o środki z BOM-u na przedsięwzięcia związane z m.in. kulturą i ochroną zabytków (29), bezpieczeństwem publicznym (27), a także kulturą fizyczną i turystyką (22).

kat, bdb

Tags