• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budżet Radomia na 2020 rok. „Rozmowy w miłej atmosferze i konsensusie”

3 stycznia 2020

Budżet Radomia na 2020 rok nie będzie uchwalony do 10 stycznia, jak chciał prezydent Radosław Witkowski. Sesja, na której finansowy plan miasta zostanie ponownie poddany pod głosowanie, odbędzie się najprawdopodobniej 14 stycznia.

    tyczynski     Prezydent wraz ze swoimi współpracownikami spotkał się dzisiaj w ratuszu z z przedstawicielami klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszenie wystosowała przewodnicząca rady Kinga Bogusz. Po ponad dwóch godzinach rozmów ustalono, że będą one kontynuowane 7 stycznia. - Przedyskutowaliśmy budżet punkt po punkcie, wszystkie projekty inwestycyjne, zarówno te, które złożył pan prezydent, jak i te które złożyliśmy my, radni Prawa i Sprawiedliwości i o tym teraz będziemy rozmawiać z całym klubem. We wtorek poinformujemy pana prezydenta o wynikach - mówi szef klubu radnych PiS Dariusz Wójcik. Jak podkreśla, rozmowy przebiegały "w miłej atmosferze i konsensusie". Dopytywany o szczegóły dodaje: Ustaliliśmy z panem prezydentem, co możemy przesuwać, co możemy zmieniać w tym budżecie i musimy to teraz przedstawić klubowi. - To była naprawdę bardzo dobra, merytoryczna, konstruktywna rozmowa. Rozmowa, która przede wszystkim miała na celu wyjaśnić kwestie związane z budżetem na rok 2020 i cieszę się, że przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości zaprosili nas - ocenia prezydent Radosław Witkowski. Podkreśla, że jest z radnymi PiS dobry dialog, płaszczyzna do współpracy. - I liczę na to, że zaraz po święcie Trzech Króli wrócimy do rozmów, bo rozumiem, że są stanowiska zbieżne. Będziemy szukać jak najlepszych rozwiązań, bo wszyscy chcemy, aby Radom rozwijał się jak najszybciej, jak najlepiej, był przyjazny dla mieszkańców i temu również służy realizacja budżetu na rok 2020 - wyjaśnia prezydent. Przewodnicząca rady Kinga Bogusz nie zwoła sesji budżetowej na 10 stycznia. - Muszę ją zwołać odpowiednio siedem dni wcześniej, a dzisiaj nie zakończyliśmy naszych rozmów. Jeżeli na spotkaniu 7 stycznia uda nam się ustalić ostateczny kształt uchwały budżetowej, niezwłocznie zwołam sesję, proponowany termin to 14 stycznia - mówi przewodnicząca. Przypomnijmy: budżet Radomia na 2020 rok nie został uchwalony 16 grudnia, zadecydowały o tym głosy radnych PiS. Zgodnie z przepisami dokument powinien zostać zatwierdzony przez radę do 31 stycznia 2020 roku. W innym przypadku budżet uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa. Bożena Dobrzyńska    
Tags