Chcemy dobrych dróg i edukacji

7 września 2007

W latach 2007-2013 Mazowsze otrzyma z Unii Europejskiej blisko 2 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Od tego, w jaki sposób zostaną rozdysponowane te środki, będzie zależał dalszy rozwój regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego, jako jedyny w kraju, przeprowadził badania mające na celu potwierdzenie, czy priorytety jakimi kierowano się przy tworzeniu RPO, pokrywają się z oczekiwaniami mieszkańców. Jak się okazało cele te są zgodne w 100 proc.

Jak podkresla rzeczniczka marszałka Mazowsza Marta Milewska, dla mieszkańców województwa najważniejszymi obszarami, które powinny zostać dofinansowane z Unii Europejskiej są: drogi, zdrowie oraz edukacja. Również przedsiębiorcy na pierwszym miejscu stawiają infrastrukturę drogową, a zaraz za nią ochronę środowiska.