Czym się zajmuje adwokat od spraw spadkowych?

15 kwietnia 2024

Spadek kojarzy się nam na ogół bardzo pozytywnie jako suma pieniędzy lub inne dobra materialne, które niespodziewanie trafiają w nasze ręce. Niestety kwestie związane z dziedziczeniem nie zawsze napawają optymizmem. Niekiedy zdarza się, że trzeba o nie walczyć przed sądem. Są również sytuacje, w których zamiast dóbr dziedziczy się długi. Wszystko to sprawia, że bardzo ważną rolę ma adwokat od spraw spadkowych, który może nam pomóc przebrnąć przez cały proces. Dowiedz się, jaki jest zakres jego obowiązków.

 

 

Najważniejsze obowiązki adwokata od spraw spadkowych

Prawnik zajmujący się dziedziczeniem, którego przykładem jest adwokat od spadków z Warszawy, to osoba zajmująca się reprezentacją naszych interesów przed sądem. Do jego najważniejszych zadań należy takie przeprowadzenie postępowania, aby jego rezultat był zgodny z wolą klienta. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że prawo spadkowe jest różnorodne i dotyczy wielu kwestii, dlatego też zakres obowiązków adwokata jest bardzo duży.

Spadek możemy nabyć w dwojaki sposób – na podstawie testamentu albo ustawy. O ile jest to proste, kiedy nie ma innych spadkobierców, o tyle może przysporzyć problemów, kiedy o spadek ubiegają się także osoby trzecie. Czasami trudności wynikają także z faktu, że trudno ustalić wszystkich spadkobierców. Wymaga to zatem ustalenia drzewa genealogicznego osób, które mają prawo do dziedziczenia. Wszystko to sprawia, że zakres działań prawnika od spraw spadkowych jest bardzo duży. Dzięki niemu możemy lepiej odnaleźć się w aktach prawnych i łatwiej przebrnąć przez cała sprawę.

Odrębną kwestię stanowi zrzeczenie się spadku. Jest to bardzo ważne postępowanie, szczególnie wtedy, kiedy spadkobiercy dziedziczą długi. W tym przypadku odpowiednie działanie prawnika jest nieocenione i może nas uchronić od niemałych kłopotów.

Jeśli mówimy o dziedziczeniu, nie sposób nie wspomnieć także o wyłączeniu małżonka z dziedziczenia, podważeniu testamentu, a nawet o uznaniu osoby za niegodną dziedziczenia. Wszystkie z tych spraw są dość skomplikowane i wymagają bardzo dużej wiedzy i znajomości przepisów prawa.

Czy adwokat od spraw spadkowych prowadzi sprawy o zachowek?

Adwokat od spraw spadkowych z Warszawy prowadzi również postępowanie o zachowek. Jest to rodzaj rekompensaty i ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny. Jeśli nie zostali oni uwzględnieni w testamencie, mogą domagać się rekompensaty, która nazywana jest zachowkiem. Należy się on małżonkowi, rodzicom oraz zstępnym spadkodawcy. Jako że sprawy dotyczące tej kwestii są na ogół dość skomplikowane, niezbędna jest pomoc prawnika, który będzie się starał doprowadzić do takiego wyroku, który będzie jak najbardziej korzystny dla osoby występującej o zachowek.

Zakres działań adwokata od spraw spadkowych jest bardzo duży – od kwestii związanych z testamentami, przez zachowek, aż po uznanie za niegodnego dziedziczenia. Wszystko to sprawia, że powinna być to osoba z doświadczeniem, a przede wszystkim z gruntowną wiedzą prawniczą.

Tags