DK9 od końca obwodnicy Skaryszewa i początku obwodnicy Iłży będzie rozbudowana

30 września 2021

Warszawski oddział GDDKiA podpisał umowę na opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem dla rozbudowy DK9 od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.

 

Proces inwestycyjny dla obwodnicy Skaryszewa dopiero się rozpoczął (fot. GDDKiA Warszawa)

 

To ponad 12-kilometrowy odcinek, którego parametry techniczne zostaną dostosowane dla klasy ruchu głównego przyspieszonego GP. - Wykonawcą dokumentacji jest konsorcjum firm: Egis Poland (lider) i JAF-Geotechnika. Wartość zadania to około 2,2 mln zł. Termin realizacji wynosi 16 miesięcy od podpisania umowy, czyli do stycznia 2023 r - informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA.

Zadaniem projektanta jest wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem dla rozbudowy DK9 od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.

Podstawowym celem jest dostosowanie parametrów technicznych 12,2-kilometrowego odcinka DK9 do obowiązujących warunków technicznych dla klasy ruchu głównego przyspieszonego (GP). W ramach dokumentacji zaprojektowane zostanie m.in. nowa konstrukcja drogi, przebudowa 18 skrzyżowań, budowa: ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, odwodnienia i urządzeń odwadniających, remont istniejących zjazdów.

Przypomnijmy: obwodnica Iłży jest w trakcie projektowania, natomiast obwodnica Skaryszewa znajduje się na początkowym etapie procesu inwestycyjnego (GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego - STEŚ-R).

kat

Tags