Dobre praktyki

25 października 2007
Organizacje pozarządowe działające w Radomiu mogą wziąć udział w konkursie „Dobre Praktyki 2007”. Nagrodą główną jest laptop. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach
oraz na stronie internetowej www.radom.pl.

Zgłoszenia w wersji papierowej oraz elektronicznej (zapisane na dyskietce lub płycie CD), należy składać na formularzu zgłoszeniowym do 31 października na adres: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej, 26-610 Radom, ul. Kilińskiego 30.

Dodatkowym atutem zgłoszeń mogą być materiały fotograficzne dokumentujące działania i osiągnięcia organizacji. Ocenę zgłoszonych projektów i wybór laureata konkursu przeprowadzi kapituła powołana przez prezydenta Radomia. W składzie oceniającym miejsce honorowe zajmie laureat ubiegłorocznej edycji konkursu, przedstawiciel Katolickiego Centrum Młodzieży "Arka"