Dron Straży Miejskiej w akcji. Na Młodzianowie spalano lakierowane meble

1 marca 2022

Lakierowane płyty i cięte elementy mebli wrzucał do paleniska właściciel jednej z radomskich firm produkujących meble. Miejsce spalania groźnych dla jakości powietrza przedmiotów zlokalizował dron Straży Miejskiej.

 

fot. SM Radom

 

Dron latał nad Ustroniem i Młodzianowem. - W wyniku tego oblotu oraz szczegółowej analizy zebranych danych wytypowano miejsca budzące zastrzeżenia, co do spalania paliw niewłaściwej jakości. Szczegółowe badanie stacją „SOWA” wykazało, że wynik jednego z badań przeprowadzonych nieopodal posesji mieszczącej się przy ulicy Czarnej jednoznacznie wskazywał na spalanie odpadów. Badanie wskazało podwyższone stężenie cyjanowodoru, formaldehydu i lotnych związków organicznych. Podczas kontroli paleniska ujawniono wrzucone tam lakierowane płyty i cięte elementy mebli. Właściciel jednej z radomskich firm produkujących meble, który wypalał duże ilości lakierowanych desek oraz elementów lakierowanych mebli został ukarany maksymalnym mandatem - informuje Grzegorz Sambor z SM w Radomiu.

Strażnicy zapowiadają, że będą przyglądać się firmom mieszczącym się w okolicach ulicy Czarnej. Planuja wkrótce rekontrolę na tym terenie.

kat

Tags