Edukacyjne spektakle w Resursie

19 listopada 2007

Resursa Obywatelska zaprasza na spektakl „Droga” w ramach cyklu programów edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej. Celem programów jest kształtowanie świadomych postaw dzieci i młodzieży poprzez udział w spektaklach teatralnych o tematyce profilaktycznej połączonych z prelekcjami specjalistów prewencji, resocjalizacji i psychologa szkolnego.  

Cykl czterech spektakli teatru „Maska” z Krakowa jest formą edukacyjno-profilaktyczną ukierunkowaną na przeciwdziałanie uzależnieniom. Spektakle odbędą się 22 listopada o godz. 8.15, 10.15 i 12.15.