Jak uzyskać numer księgi wieczystej?

30 września 2021

Niezwykle istotną sprawą przed nabyciem nieruchomości: mieszkania, domu, działki lub lokalu jest ustalenie stanu prawnego. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest uzyskanie numeru księgi wieczystej. Poniżej opisano jak zbudowany jest numer księgi wieczystej, jakie informacje zawiera oraz jak uzyskać numer księgi  wieczystej.

 

 

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej jest indywidualny dla każdej nieruchomości. Składa się z trzynastu znaków oddzielonych ukośnikami. Pierwsze cztery znaki dotyczą Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego. Pierwsze dwa oznaczają kod sądu, kolejne dwie to kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Następnie po ukośniku znajduje się ośmiocyfrowy numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych, a dalej tzw. cyfra kontrolna.

Informacje zawarte w księdze wieczystej

W księdze wieczystej wyróżnia się cztery działy, każdy zawiera odrębne informacje o danej nieruchomości. Dział pierwszy dostarcza informacji na temat: położenia, oznaczenia działki ewidencyjnej, budynku, lokalu, podaje obszar nieruchomości oraz spis praw związanych z własnością nieruchomości, praw związanych z użytkowaniem wieczystym oraz spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W dziale drugim znajdują się dane właściciela bądź uprawnionego użytkownika nieruchomości. Natomiast dział trzeci to spis praw, roszczeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Ostatni czwarty dział zawiera dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego.

Jak uzyskać numer księgi wieczystej?

Istnieją dwie drogi dające możliwość pozyskania numeru księgi wieczystej. Jeden z nich to wizyta w odpowiedniej instytucji. Należą do nich Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia danej nieruchomości, Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej/Urzędu Gminy. W wymienionym urzędzie należy złożyć wniosek oraz wykazać istnienie interesu prawnego w ustaleniu numeru księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości. Numer księgi wieczystej można uzyskać nie wychodząc z domu. Jeżeli znamy numer działki lub jej adres można skorzystać z wyszukiwarek ksiąg wieczystych. Pozwoli to wyeliminować wszelkie formalności i konieczność kontaktowania się z urzędami, a także w szybki sposób pozyskać potrzebne informacje. Przed zakupem działki pod budowę domu oprócz ustalenia stanu prawnego działki niezwykle istotnym czynnikiem jest możliwość doprowadzenia mediów. Jeżeli na danym terenie nie ma możliwości przyłączenia się do wodociągu i kanalizacji sanitarnej ważne bardzo istotne są wymiary działki. Alternatywą dla sieci wodociągowej jest własna studnia, jednak jeżeli do działki nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji, niezwykle istotne są jej wymiary. Brak kanalizacji sanitarnej wiąże się z koniecznością montażu szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że eksploatacja szamba wiąże się 1-2 krotnym jego opróżnianiem co generuje duże koszty oraz uciążliwość w użytkowaniu. Natomiast montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga większej powierzchni działki. Jednak niskie koszty i nieuciążliwa eksploatacja sprawiają, że przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zdecydowanie atrakcyjniejszym rozwiązaniem od szamba.

Tags