Konferencja naukowa na politechnice

5 grudnia 2007

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: „Perspektywy rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdawią” odbędzie się 7 i 8 bm. na Politechnice Radomskiej. Organizuje kiędzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji regionalnej na wydziale ekonomicznym Politechniki Radomskiej.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 7 bm. o godz. 11 w auli nr 113 wydziału ekonomicznego PR przy ul. Chrobrego 31.