Konferencja naukowa w RDLP

29 października 2007

"Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku: struktura - administracja - gospodarka", to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 30 października w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Organizatorami spotkania są: Radomskie Towarzystwo Naukowe, RDLP w Radomiu, SITLiD Oddział Radom i PTL Oddział Radom. Konferencję rozpocznie o godzinie 9:30 prezentacja Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu, pt: "Organizacja gospodarki leśnej między Wisłą a Pilicą w XVIII i XIX wieku". Na konferencję złożą się wystąpienia poświęcone zagadnieniom związanym z leśnictwem w kontekście istnienia i funkcjonowania Królestwa Polskiego: m.in. Sebastiana Piątkowskiego (Z badań nad gospodarką łowiecką w lasach rządowych centralnych guberni Królestwa Polskiego pierwszej połowy XIX wieku), Katarzyny Motek (Służba leśna w Ordynacji Zamoyskich) czy Artura Góraka (Rosyjskie reformy Zarządu Dóbr Państwowych w Królestwie Polskim). Spotkanie zakończy dyskusja.