Konferencja o gospodarowaniu odpadami

29 listopada 2007

„Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi” - pod takim hasłem odbędzie się jutro konferencja, w której udział wezmą przedstawiciele gmin i starostw. W związku z planowanym oddaniem do eksploatacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu zagadnienia poruszane w trakcie konferencji będą uwzględniały program funkcjonalny i zastosowane technologie oraz korzyści wynikające z oddawania odpadów do ZUOK.

Spotkanie odbędzie się w godz. 9–16 w hotelu „Gromada” przy ul.Narutowicza.