• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Konkurs dla młodych reżyserów. Jak wystawiać Gombrowicza?

31 marca 2020

Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu dla młodych reżyserów na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia. Nagrody czekają.

   
"Ferdydurke" w reżyserii Alicji Moś-Kerger (fot. Kamil Strudziński)

"Ferdydurke" w reżyserii Alicji Moś-Kerger (fot. Kamil Strudziński)

Pokłosiem pierwszej edycji konkursu był spektakl „Ferdydurke” w reżyserii Aliny Moś-Kerger. - Przedstawienie zostało dostrzeżone i docenione przez krytyków teatralnych w całej Polsce. Zostało uhonorowane aktorską nagrodą zespołową na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim oraz nagrodą za reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych/ "Klasyka Żywa". Spektakl cały czas jest w repertuarze Teatru Powszechnego i  jest regularnie wystawiany - przypomina Sebastian Klochowicz z "Powszechnego". Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.teatr.radom.pl
Tags