Konkurs na szefa „Resursy”

11 kwietnia 2007

Prezydent ponownie ogłosił konkurs na dyrektora "Resursy". Poprzednie ogłoszenie zostało wycofane ze strony internetowej miasta z powodów - jak tłumaczono - formalnych. Teraz kandydaci na szefa placówki mają 30 dni na składanie dokumentów. Wymagania pod ich adresem to m. in. wyższe wykształcenie (humanistyczne, kulturalno-oświatowe, menadżer kultury), minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, znajomość mechanizmów pozyskiwania pozabudżetowych pieniędzy oraz zagadnień dotyczących radomskiej historii. Kandydat powinien także złożyć pisemną koncepcję funkcjonowania "Resursy" ze - jak określono to w ogłoszeniu:  szczególnym uwzględnieniem roli instytucji jako nośnika i propagatora tradycji i historii Radomia".

"Resursą" od momentu odwołania Mariusza Pyrki kieruje p.o dyrektora Stanisław Zubek.