Krew pilnie potrzebna!

10 sierpnia 2007

Radomska Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do ludzi dobrej woli o oddawanie krwi. Najbardziej potrzebna jest krew grup 0 Rh (+) i O Rh (-). W okresie wakacji we wszystkich placówkach  krwiodawstwa w Polsce brakuje krwi. Jest to spowodowane zwiększoną liczbą wypadków oraz wyjazdami krwiodawców na urlopy.

Wszyscy, którzy chcieliby dobrowolnie oddać krew mogą się zgłaszać do Centrum Krwiodawstwa przy ul.Limanowskiego w Radomiu, od poniedziałku do piątku w godz. 7-13, a w czwartki do godz. 18.