• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Międzynarodowy Dzień Archiwów. W radomskim zobaczymy dokumenty obrazujące rozwój miasta

8 czerwca 2021

9 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Archiwów. Archiwum Państwowe w Radomiu także weźmie udział w jego obchodach. W środę, 9 czerwca w godz. 16-19.30 w siedzibie przy ul. Wernera 7  będzie można obejrzeć prezentację poświęconą obiektom wpisanym na listę Krajowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

 

Archiwum zaprasza

 

Ponadto Archiwum przygotowało wystawę dokumentów obrazujących najważniejsze (wybór jak najbardziej subiektywny pracowników archiwum) procesy historyczne - polityczne, społeczne i gospodarcze – które miały wpływ na rozwój Radomia. Wybrane materiały podzielono na 10 grup tematycznych, tj.: Materiały obrazujące wielowiekowe współistnienie w Radomiu wyznawców  różnych religii; Rozwój infrastruktury miejskiej; Rozwój przestrzenny Radomia; Obiekty sakralne; Procesy społeczne w XIX wieku; Rozwój gospodarczy Radomia w XIX wieku; Rozwój gospodarczy Radomia w 20- leciu międzywojennym; Procesy związane z odzyskiwaniem Niepodległości; Pierwsza kobieta na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta; Życie społeczno - polityczne w PRL.

Goście Archiwum będą mogli obejrzeć z bliska oryginały akt archiwalnych oraz zagłosować na najważniejszy, ich zdaniem, proces, który najbardziej przyczynił się do rozwoju miasta i odcisnął na nim najwyraźniejsze piętno. Dla odwiedzających i głosujących przewidziane są drobne upominku, w tym m in. katalog wystawy RKS, Radomiak, Broń, Czarni, Przegląd materiałów dotyczących radomskiego sportu w XIX  i XX w.

Ekspozycja jest dostępna w sali wystawowej Archiwum Państwowego. W trakcie odwiedzin obowiązuje reżim sanitarny: maseczki zasłaniające nos i usta, dezynfekcja rąk i zachowanie odstępu pomiędzy uczestnikami. 

Tags