Myślenie systemowe – klucz do skutecznego rozwoju biznesu

29 marca 2017

Choć stwierdzenie, że marketing i zarządzanie odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju każdego biznesu zdaje się być banalne i oczywiste, wielu organizacjom wciąż brakuje skutecznych działań promocyjnych oraz dobrych metod rozporządzania zasobami. Wspomniane niedostatki sprawiają, że sukces oraz zysk oddalają się od firmy w zastraszającym tempie.

    mojradom.pl(2)   Na brak zrównoważonego rozwoju wpływa wiele czynników (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), jednak nierzadko problem tkwi w nieprawidłowym zarządzaniu oraz w wąskim spojrzeniu na biznes. Jak dowodzą specjaliści, wielu nawet wysoko wykwalifikowanych menedżerów wyższego szczebla nie potrafi patrzeć na swoją pracę kompleksowo, przez co koncentruje się wyłącznie na niewielkim fragmencie organizacji. Badania wykazują jednak, że tylko myślenie systemowe może przynieść pełen sukces przedsiębiorstwu. Myślenie systemowe - co to takiego? Według Marcina Żemigała, autora publikacji "Jakość w systemie zarządzania", myślenie systemowe jest dyscypliną polegającą na pojmowaniu organizacji jako systemów, które są ze sobą powiązane na wiele skomplikowanych i często trudnych do identyfikacji sposobów z innymi systemami lub ich częściami (podsystemami), a także z podsystemami wewnątrz swojego systemu. Ten sposób analizy rzeczywistości oraz danej organizacji pozwala kadrze zarządzającej na holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo i pełne zrozumienie mechanizmów w nim działających. Nie bez znaczenia jest oczywiście także zrozumienie czynników mających wpływ na organizację; plan rozwoju, aby był skuteczny musi bowiem uwzględniać m.in. bieżące zmiany na rynku, aktualną sytuację polityczno-ekonomiczną itp., itd. Ponadto niezbędne jest też przeanalizowanie własnych zasobów i jasne wytyczenie działań rozwoju. Dopiero połączenie wyników tych wewnętrznych badań może być podstawą zrównoważonego i skutecznego rozwoju. Blink - przewodnik myślenia systemowego Jednym ze świetnych poradników dla współczesnej kadry zarządzającej jest Blink, czyli wydawane przez dom mediowy MediaCom czasopismo, które można śmiało nazwać Biblią myślenia systemowego. W magazynie są bowiem poruszane zagadnienia myślenia systemowego, a zapoznanie się z nimi otworzy oczy niejednemu specjaliście. Warto zwrócić też uwagę na to, że czasopismo jest wydawane przez profesjonalistów, którzy o holistycznym analizowaniu organizacji i rynku wiedzą wszystko. Dom mediowy nie może bowiem funkcjonować bez sztabu specjalistów potrafiących przeprowadzić skuteczną i kompleksową analizę. Tylko wówczas ich działania mogą przynieść pożądany efekt i przyczynić się do poprawienia wyników przedsiębiorstwa. Ponadto czasopismo Blink to źródło wielu informacji o najnowszych trendach w przemyśle mediowym, co z kolei umożliwia poznanie wielu ciekawych tendencji oraz spojrzenie na dane problemy z różnych punktów widzenia. Dom mediowy - przykład myślenia systemowego Zastosowanie myślenia systemowego w praktyce jest doskonale widoczne w pracy domów mediowych, którym nierzadko są powierzane działania marketingowe. Oddanie promocji w ręce specjalistów daje gwarancję jej skuteczności i sukcesu widocznego w zwiększaniu się wyników. Dzieje się tak dlatego, że każdy profesjonalny dom mediowy zatrudnia wysoko wykwailikowanych specjalistów myślących systemowo. Każda kampania przez nich prowadzona jest poprzedzona dogłębną analizą rynku i grupy docelowej, ale także kompleksowym przeglądem zasobów organizacji. W procesie przygotowania działań marketingowych ogromną rolę odgrywa zrozumienie mechanizmów panujących w przedsiębiorstwie, co znacznie podnosi skuteczność przygotowanej kampanii. Według badaczy istotą systemu jest stwierdzenie, że wszystko jest połączone. To proste (i być może dla wielu trywialne) zdanie jest w rzeczywistości esencją myślenia systemowego oraz zarządzania organizacją. Tylko uświadomienie sobie, że przedsiębiorstwo jest zbiorem systemów i podsystemów oraz zrozumienie ich mechanizmów może doprowadzić do sukcesu.
Tags