Obchody 48. rocznicy Czerwca ’76. Zamknięte będą ulice w centrum, autobusy pojadą objazdami

24 czerwca 2024

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z obchodami rocznicy Czerwca ’76, we wtorek, 25 czerwca od około godz. 11 do 21.30 będą zamknięte odcinki ulic 25 Czerwca oraz Żeromskiego. Objazdami pojadą też autobusy miejskie linii 1, 3, 4, 6, 10, 13, 17, 18, 19 i 24.

 

 

Ulica 25 Czerwca* zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od Kelles-Krauza do Słowackiego, natomiast ulica Żeromskiego - od Słowackiego do Młynarskiej (w obu przypadkach z warunkowym zachowaniem możliwości dojazdu do budynków zlokalizowanych przed miejscem uroczystości - o ewentualnym wpuszczaniu pojazdów na te odcinki będą decydowali policjanci).

Warunkowo autobusy

* Uwaga! W godzi. od 11 do 16 policja będzie warunkowo przepuszczać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, ale tylko na wprost przez ulicę 25 Czerwca (nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Żeromskiego). Między godz. 16 a 21.30 jakikolwiek ruch kołowy w rejonie pomnika nie będzie już dopuszczony ze względów bezpieczeństwa. Taki zakres oraz harmonogram zamknięć ulic został uzgodniony pomiędzy organizatorem uroczystości a policją i innymi służbami.

Ze względu na zamknięcie odcinka ulicy Olszewskiego (trasy N-S) z powodu budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego zalecany objazd nieprzejezdnego skrzyżowania będzie możliwy tylko w kierunku południowym przez ulice Wodną, Zbrowskiego, Żeromskiego, Czachowskiego i Olszewskiego. W kierunku północnym zalecane jest omijanie tego rejonu ulicami Słowackiego, Żeromskiego, Niedziałkowskiego i Kelles-Krauza. Na drugim z tych objazdów mogą tworzyć się duże korki, dlatego w miarę możliwości sugerowane jest omijanie całego Śródmieścia w obu kierunkach ulicami Narutowicza, Limanowskiego, Mireckiego, Wernera i Kelles-Krauza.

Autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały objazdami podzielonymi na dwa etapy

ETAP 1 (obowiązuje w godzinach od 11:00 do 16:00)

Linia 1. W kierunku pętli Os. Południe: Andersa, Struga, 25 Czerwca, Sienkiewicza. W kierunku pętli Os. Gołębiów I: Sienkiewicza, 25 Czerwca, Struga, Andersa.

Linia 10. W kierunku pętli Wacyn / Osiowa: 11 Listopada, Struga, 25 Czerwca, Sienkiewicza. W kierunku pętli Gołębiów / Fołtyn lub Rajec Poduchowny: Sienkiewicza, 25 Czerwca, Struga, 11 Listopada.

Linia 17. Na tej linii zmiany będą polegały na tymczasowym przywróceniu stałej trasy. W kierunku pętli Potkanów / Stalowa: Kozienicka, Struga, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga. W kierunku pętli Gołębiów / Fołtyn: Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga, Kozienicka.

Linia 19. Tylko w kierunku pętli Malenice (trasa w kierunku pętli Obozisko bez zmian): Niedziałkowskiego, Żeromskiego, Słowackiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza.

W tym etapie autobusy linii 3, 4, 6, 13, 18 i 24 będą kursowały stałymi trasami.

ETAP 2 (obowiązuje w godzinach od 16:00 do 21:30)

Linia 1. W kierunku pętli Os. Południe: Andersa, Struga, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Reja. W kierunku pętli Os. Gołębiów I: Reja, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga, Andersa.

Linia 3. W kierunku pętli Idalin: Żwirki i Wigury, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Poniatowskiego. W kierunku pętli Os. Michałów: plac Dworcowy, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigury.

Linia 4. W kierunku pętli Os. Prędocinek: Warszawska, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Piłsudskiego, Sienkiewicza, 25 Czerwca, Słowackiego. W kierunku pętli Firlej / Cmentarz: Słowackiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Warszawska.

Linia 6. W kierunku pętli Godów: Wernera, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Piłsudskiego, Sienkiewicza, 25 Czerwca, Beliny-Prażmowskiego. W kierunku pętli Milejowice / Kasztanowa lub Milejowice / Cerekiewska: Beliny-Prażmowskiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Wernera.

Linia 10. W kierunku pętli Wacyn / Osiowa: 11 Listopada, Struga, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Poniatowskiego. W kierunku pętli Gołębiów / Fołtyn lub Rajec Poduchowny: plac Dworcowy, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga, 11 Listopada.

Linia 13. W kierunku pętli Wośniki / Szkoła lub Wośniki / Sadownicza: Żwirki i Wigury, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Waryńskiego, 25 Czerwca, Beliny-Prażmowskiego. W kierunku pętli Józefów / Szpital: Beliny-Prażmowskiego, 25 Czerwca, Waryńskiego, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigury.

Linia 17. Na tej linii zmiany będą polegały na tymczasowym przywróceniu stałej trasy. W kierunku pętli Potkanów / Stalowa: Kozienicka, Struga, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga. W kierunku pętli Gołębiów / Fołtyn: Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga, Kozienicka.

Linia 18. W kierunku Nowej Woli Gołębiowskiej lub Kozłowa: Beliny-Prażmowskiego, 25 Czerwca, Waryńskiego, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga. W kierunku pętli Pruszaków (powrót z Nowej Woli Gołębiowskiej): Struga, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Waryńskiego, 25 Czerwca, Beliny-Prażmowskiego.

Linia 19. Tylko w kierunku pętli Malenice (trasa w kierunku pętli Obozisko bez zmian): Niedziałkowskiego, Żeromskiego, Słowackiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza.

Linia 24. W kierunku pętli Długojów Górny, Małęczyn Nowy lub Grzmucin: Żwirki i Wigury, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Pileckiego, Struga, Kelles-Krauza, Malczewskiego, Wałowa, Lekarska, Tochtermana, Traugutta, Piłsudskiego, Sienkiewicza, 25 Czerwca, Słowackiego. W kierunku pętli Os. Michałów lub Józefów / Szpital: Słowackiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Traugutta, Żeromskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Pileckiego, Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigury.

Uwaga! W przypadku wcześniejszego otwarcia ulic dla ruchu standardowe trasy autobusów po etapie 2 mogą być przywrócone wcześniej niż o godzinie 21:30 (po przekazaniu kierowcom stosownych wytycznych przez ich dyspozytorów).

Nieczynne przystanki

Na trasach objazdów będą obowiązywały wszystkie stałe przystanki. Nieczynne będą przystanki: 25 Czerwca / Kaufland 04 (w kierunku Żeromskiego, dotyczy tylko etapu 2), 25 Czerwca / Skłodowskiej-Curie 03 i 06 (w obu kierunkach, dotyczy tylko etapu 2), Zbrowskiego / Leśniczówka 01 i 02 (w obu kierunkach, dotyczy obu etapów), Zbrowskiego / Olsztyńska 03 i 04 (w obu kierunkach, dotyczy obu etapów), Żeromskiego / Czachowskiego 04 i 05 (w obu kierunkach, dotyczy obu etapów), Żeromskiego / Słowackiego 02 (w kierunku 25 Czerwca, dotyczy obu etapów). Ze względu na tymczasowe przywrócenie stałej trasy linii 17 poniższe przystanki będą obowiązywały dla niej w przeciwnych kierunkach niż na dotychczasowym objeździe przez ulicę Żeromskiego (dotyczy obu etapów): 25 Czerwca / Struga 05 (w kierunku pętli Potkanów / Stalowa zamiast Gołębiów / Fołtyn), 25 Czerwca / Wysoka 08 (w kierunku pętli Gołębiów / Fołtyn zamiast Potkanów / Stalowa).

Z powodu wprowadzenia objazdów autobusy miejskie mogą w tym okresie jeździć z opóźnieniami.

System nie uwzględni

Uwaga! Ze względu na krótki okres obowiązywania tych korekt nie będą one uwzględnione w Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zapowiedzi kolejnych przystanków będą automatycznie przestawiać się na właściwe dane na drugim przystanku po powrocie autobusu na stałą trasę. Z tego powodu na wyświetlaczach SDIP na przystankach na obszarze objętym zmianami oraz bezpośrednio za nim przewidywane czasy odjazdów mogą różnić się od rzeczywistych. Na wyświetlaczach na trasach objazdowych nie będą wówczas pokazywane inne linie niż te normalnie kursujące danymi ulicami. Warto zatem zwracać szczególną uwagę na papierowe komunikaty rozwieszone na przystankach autobusowych.

Dane o ewentualnych opóźnieniach oraz lokalizacji poszczególnych autobusów można na bieżąco śledzić na stronie rkm.mzdik.radom.pl i w bezpłatnej aplikacji myBus. MZDiK prosi pasażerów o uwzględnienie możliwych utrudnień w kursowaniu autobusów miejskich podczas planowania podróży w podanych wyżej godzinach.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w tym rejonie i o stosowanie się do zmienionego oznakowania dróg bądź do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania tam ruchem.

Organizatorem uroczystości rocznicowych przed pomnikiem u zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego jest Zarząd Regionu Ziemia Radomska NSZZ Solidarność.

Tags