Odpady, które składował mogły powodować nawet raka. Sąd wydał wyrok: 1,5 roku więzienia

27 stycznia 2023

Na 1,5 roku pozbawienia wolności oraz zapłacenie nawiązki w wysokości 30 tys. zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skazał Sąd Okręgowy w Radomiu mężczyznę, który na prywatnej działce w miejscowości Wilczoruda w gminie Pniewy (powiat grójecki) nielegalnie gromadził niebezpieczne odpady.

 

fot. WIOŚ Warszawa

 

Chodzi o sprawę z listopada 2019 r. , kiedy to podczas wspólnych działań inspektorów radomskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i policji ujawniono miejsce nielegalnego magazynowania odpadów na terenie gospodarstwa rolnego w gminie. Pniewy. W budynkach gospodarczych znajdowało się 16 mauzerów 1000-litrowych, 8 beczek 200-litrowych i 24 beczki 20-litrowe, które zawierały odpady niebezpieczne. Ustalono również, że 65-letni mężczyzna na terenie swojej posesji zanieczyszczał wodę i powietrze substancjami chemicznymi zwierającymi lotne związki organiczne.

Jak poinformował WIOŚ, przeprowadzona analiza pobranych prób wykazała, że odpady zawierały w swoim składzie m.in.: ftalan benzylu butylu, oktametylosilseskwioksan, błękit victoria oraz styren. Są to substancje działające drażniąco na skórę i oczy, trujące w przypadku połknięcia, szkodliwe w następstwie wdychania oraz mogące powodować raka. Ich działanie jest toksyczne dla organizmów wodnych i może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Część wykrytych substancji jest łatwopalna lub wysoce łatwopalna i ich przechowywanie łączy się z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W wyniku działań WIOŚ niebezpieczne odpady zostały usunięte. Jednocześnie, wobec podejrzanego skierowano wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o wszczęcie postępowania, z art. 183, par.1 Kodeksu karnego (dokonywanie składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym, co może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym).

kat, bdb

Tags