Reklama
Reklama

OGŁOSZENIE

27 października 2006

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO W REJONIE CMENTARZY

 



W dniach 27.X i 3.XI. oraz 28.X. i 4.XI.2007r.

Obowiązywać będą odpowiednio sobotnie (27.X. i 3.XI.) oraz niedzielne (28.X. i 4.XI.) rozkłady jazdy z tym, że na niżej wymienionych liniach, w godz. 9.00 - 17.00, zostanie następująco zwiększona częstotliwość kursowania:

Linia

Częstotliwość

1

co 15 min.

4

co 7 min.

17

co 15 min.

 

W dniach 31.X. i 2.XI.2007r.

Obowiązywać będą rozkłady jazdy dnia powszedniego, za wyjątkiem linii 4, która
w godz. 8.00 - 18.00 kursować będzie co 10 min., a dodatkowo :

♦ Linia pospieszna CM, w godz. 8.30 - 18.00 kursować będzie na trasie Cmentarz Borki - Cmentarz Firlej z częstotliwością co 20 min.

Trasa linii 13 zostanie wydłużona do cmentarza na Firleju w godz. 8.00 - 18.00. Częstotliwość kursowania - co 20 min. (co 15 min. w godzinach 13.00 - 16.30). Na odcinku trasy od przystanku końcowego Józefów/Szpital do ulicy Barlickiego nie wprowadza się dodatkowych przystanków dla linii 13.

 

W dniu 1.XI.2007r.

DOJAZD DO CMENTARZA NA BORKACH

zapewniać będą nw. linie specjalne oraz kursujące ze zwiększoną częstotliwością następujące stałe linie:

1) Linia pospieszna CM, kursująca w godz. 6.30 - 19.00 pomiędzy cmentarzami na Firleju i na Borkach, z maksymalną częstotliwością co 3 min.

    Linia CM zatrzymywać się będzie na następujących przystankach:

     1. Maratońska / Limanowskiego              6. Warszawska / Kusocińskiego

     2. 1905 Roku / Obrońców                         7. Warszawska / 11 Listopada          

     3. Dw. PKP(przyst. linii 7)                            8. Warszawska / Rondo        

     4. Traugutta / Piłsudskiego                        9. Warszawska / Ofiar Firleja

     5. Malczewskiego / Wernera                         (w kierunku centrum)

         (przy Politechnice)                                 10. Barlickiego / Ofiar Firleja

 

2) Poniższe linie specjalne stanowiące bezpośrednie połączenia z cmentarzem na Borkach, kursujące w godz. 9.00 - 17.30, do przystanku końcowego przy ulicy Maratońskiej:

- linia 15 BIS - trasa Janiszpol - BORKI                  - częstotliwość co 10 min.

- linia  9 BIS - trasa Os. Prędocinek - BORKI         - częstotliwość co 6 min.

Na wszystkich liniach specjalnych obowiązywać będą bilety według taryfy miejskiej.

 

3) Autobusy stałych linii 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25 przejeżdżać będą
w pobliżu cmentarza na Borkach ulicami: Limanowskiego, 1905 Roku lub Maratońską.

Częstotliwość kursowania poszczególnych linii w godz. 9.00 - 17.00:

Linia

Częstotliwość

Linia

Częstotliwość

Linia

Częstotliwość

1

co 10 min.

10

co 60 min.

14

co 40 min.

7

co 10 min.

11

co 30 min.

16

co 35 min.

8

co 10 min.

12

co 10 min.

17

co 15 min.

 

 

13

co  8  min.

25

co 70 min.

W związku z zamknięciem dla ruchu odcinka ulicy Limanowskiego (od ulicy Tytoniowej do Maratońskiej), w dniach od  31.X. do 4.XI.2007r. autobusy linii 1, 10, 11, 16, 17 kursować będą objazdem ulicami: Limanowskiego, Młodzianowską i 1905 Roku. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki komunikacji miejskiej.

 

DOJAZD DO CMENTARZA NA FIRLEJU

obsługiwany będzie liniami:

1) 4, CM, kursującymi z maksymalną częstotliwością co 3 min. z przystankiem końcowym przy skrzyżowaniu ulic Barlickiego i Ofiar Firleja.

2) Linią 13, której trasa zostanie wydłużona od Józefowa ulicami Aleksandrowicza, Warszawską, Ofiar Firleja do przystanku linii 4 i CM przy ulicy Barlickiego. Linia 13 kursować będzie do ulicy Barlickiego, w godz. 6.00 - 19.30, z maksymalną częstotliwością co 8 min.

3) Liniami 12 i 21 dojeżdżającymi do cmentarza ulicą Witosa (od strony Wincentowa), kursującymi z maksymalną częstotliwością:

-  linia 12 co 10 min.

-  linia 21co 30 min.

Linia 21 kursować będzie do Wincentowa bez  wjeżdżania w ulicę Klwatecką.

 

W godz. 9.00 - 17.30 zostanie również zwiększona do 35 min. częstotliwość kursowania linii 26, zapewniająca dojazd do cmentarza przy ulicy Kozienickiej.

W tym dniu linie 6, 11, 14, 18 kursować będą według sobotnich rozkładów jazdy, pozostałe linie wg niedzielnych lub specjalnych rozkładów jazdy.

 

OBJAZDY DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W REJONIE CMENTARZY:

Borki

W związku z zamknięciem dla ruchu odcinka ulicy Limanowskiego (od ulicy Tytoniowej do Maratońskiej), w dniach od  31.X. do 4.XI.2007r. autobusy linii 1, 10, 11, 16, 17 kursować będą objazdem ulicami: Limanowskiego, Młodzianowską i 1905 Roku. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki komunikacji miejskiej.

Firlej

W dniach od  31.X. do 2.XI.2007r. linie 4, 13 i CM oraz w dniach 3.XI. i 4.XI.  linia 4, kursować będą objazdem ulicami Ofiar Firleja, Barlickiego, Warszawską z przystankiem końcowym (początkowym) na ulicy Barlickiego, za skrzyżowaniem z ulicą Ofiar Firleja.

 

DOJAZD DO CMENTARZA W CEREKWI

zapewni linia 8, kursująca w godz.  8.00 - 17.00  wybranymi kursami do stacji wodociągów przy ulicy Wapiennej,  z częstotliwością co 10 min.  Autobusy do Cerekwi posiadać będą za przednią szybą tablicę "CEREKIEW".

Cena biletu do stacji wodociągów - według taryfy miejskiej.

 

DOJAZD DO CMENTARZA PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ zapewniać będą linie nr 4, CM i 12 kursujące z częstotliwościami jak wyżej oraz linia nr 23 kursująca wg świątecznego rozkładu jazdy.

 

DOJAZD DO CMENTARZA PRZY ULICY KOZIENICKIEJ

zapewniać będzie linia nr 26 kursująca z częstotliwością co 35 min.

 

W celu ułatwienia nabycia biletów, w dniach 1 i 2.XI. 2007r. na Firleju, oraz w dniu 1.XI.2007r. na ulicy Maratońskiej, zostaną uruchomione dodatkowe punkty sprzedaży biletów.