„Pogodne lato” na Mazowszu

16 sierpnia 2007

Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, ubóstwem i przemocą dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, wyjechały na wakacje. W tym roku, w ramach "Pogodnego Lata" na 35 obozach odpoczęło 1500 dzieci z całego Mazowsza. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ponad milion zł. Szósta edycja "Pogodnego Lata" została zorganizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecką.

Na 35 obozach wypoczywało łącznie 7276 dzieci i harcerzy w wieku od 8 do 15 lat, z czego 1500 w ramach realizowanego przez samorząd programu. Na 15-dniowych koloniach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wypoczywają wspólnie z dziećmi z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Poprzez kontakt z nimi w naturalny sposób przejmują prawidłowe wzorce zachowań oraz uczą się funkcjonować w przyjaznym otoczeniu.