• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Polska Komisja Akredytacja wizytowała UTH. Czy w Radomiu będzie nabór na medycynę?

15 kwietnia 2021

Czy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu wznowi w tym roku akademickim przyjęcia na pierwszy rok medycyny? Zależy to od opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która niedawno wizytowała kierunek lekarski na uczelni.

 

Zajęcia na kierunku lekarskim uniwersytetu (fot. UTH Radom)

 

Przypomnijmy: w roku akademickim 2020/21 UTH nie prowadziła naboru na I rok na kierunku lekarskim, ponieważ otrzymał on negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Główne zarzuty PKA pod adresem medycyny na radomskiej uczelni to: brak prosektorium, w którym studenci odbywaliby zajęcia z patomorfologii i odpowiednich laboratoriów oraz niewystarczająca obsada kadrowa. PKA zwracała też m.in. uwagę, że: "przyjęty w Uczelni program studiów uniemożliwia osiąganie efektów kształcenia w zakresie umiejętności w obszarze modułów nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny oraz nauk przedklinicznych".

Mimo starań UTH, ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego, nie ustanowił tzw. limitów przyjęć na medycynę w Radomiu. Uniwersytet przygotował i wdrożył program naprawczy, m.in. rozpoczął budowę prosektorium anatomii prawidłowej, wymienił kierownictwo wydziału.

Cel: uzyskanie akredytacji dla medycyny

Rektor UTH prof. Słwomir Budkowski i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Leszek Markuszewski wydali po wizytacji PKA oświadczenie. Dowiadujemy się z niego, że wizytacja obyła się 9 i 10 kwietnia tego roku w formie online. "Celem przedmiotowej wizytacji było uzyskanie akredytacji dla kierunku lekarskiego" - czytamy w oświadczeniu.

Jako pierwsze Zespół Oceniający PKA odbył spotkanie z władzami uczelni oraz wydziału nauk o zdrowiu. "(...) przedstawiono nowe oblicze Uczelni i Wydziału, prezentując zrealizowane już oraz perspektywiczne plany (...). Zaprezentowano między innymi pozyskaną w ostatnim czasie wykwalifikowaną kadrę naukową prowadzącą zajęcia na kierunku lekarskim, wyposażenie i sprzęt Pracowni Diagnostyki Obrazowej, utworzone 12 Oddziałów Klinicznych oraz końcowy etap budowy Collegium Anatomicum" - głosi oświadczenie.

Spotkanie za spotkaniem

Odbyło się również spotkanie z zespołem przygotowującym raport samooceny, obejmujący merytoryczną ocenę programową kierunku lekarskiego, na którą składają się wyniki odbytych hospitacji zarówno zajęć dydaktycznych na wydziale, jak i ćwiczeń klinicznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zespół Oceniający spotkał się (cały czas online) także ze studentami kierunku lekarskiego oraz samorządem studenckim.

Kolejne spotkania - dowiadujemy się z oświadczenia - odbyły się z przedstawicielami nauczycieli akademickich prowadzącymi zajęcia na kierunku lekarskim, gronem osób realizujących badania naukowe. "Zespół Oceniający odbył również spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za doskonalenie i funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz za publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji oraz osiąganych rezultatach".

Uniwersytet ma nadzieję

Członkowie PKA wizytowali także bazę dydaktyczną - uczelnianą i pozauczelnianą, wykorzystywaną do realizacji zajęć na kierunku lekarskim. "W tym celu pokazano laboratoria, sale dydaktyczne Wydziału, Pracownię Diagnostyki Obrazowej, budowę Collegium Anatomicum (jego końcowy etap) oraz laboratoria i inne pomieszczenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, w których studenci kierunku lekarskiego odbywają ćwiczenia kliniczne, praktyki zawodowe czy też udzielają się w ramach wolontariatu" - informują władze uczelni. Wyrażają zarazem nadzieję, że włożony w ostatnim roku trud i  zaangażowanie władz uniwersytetu i jego pracowników "będą podstawą  do otrzymania pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej".

Bożena Dobrzyńska

Tags