• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Przy szpitalu na Józefowie powstanie nowy SOR. Jego budowa będzie kosztować około 100 mln zł

23 czerwca 2021

Około 100 mln zł będzie kosztować budowa nowego budynku dla SOR szpitalu na Józefowie. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Pieniądze – prawie 700 tys. zł – na projekt oraz na samą realizację, która może potrwać nawet dwa lata, przeznaczy samorząd województwa mazowieckiego.

 

 

Wizualizacja MSS Radom

 

Rocznie Szpitalny Oddział Ratunkowy w MSS przyjmuje około 100 tys. pacjentów. Z roku na rok liczba osób, którym udzielana jest pomoc rośnie. Ponadto trwająca epidemia koronawirusa jeszcze bardziej wskazała na pilną potrzebę wybudowania nowego SOR.  - Nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy przez prawie rok pandemii jako jedyny tego typu oddział w mieście i powiecie, zapewniał dostęp do świadczeń zdrowotnych kilkuset tysiącom mieszkańców. Nowy budynek SOR będzie zdecydowanie bardziej przestronny, komfortowy, ze zwiększoną liczbą izolatek - wyjaśnia Karolina Gajewska, rzeczniczka MSS.

Kolejnym wyznacznikiem do stworzenia nowego budynku SOR są wymogi prawne.. Obecnie trudno jest wprowadzić strefy obsługi pacjenta z różnym stopniem zagrożenia życia i zdrowia. Utrudniona jest komunikacja pacjentów i personelu, ponieważ wszyscy pacjenci wprowadzani są jednym wejściem.

Podział na obszary

Nowy budynek usprawni pracę lekarzy i pielęgniarek poprzez podział na podstawowe obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; resuscytacyjno-zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji; konsultacyjny.

Jest już gotowy projekt budowlany z pozwoleniem na budowę nowego SOR-u. Budynek ma być parterowy, znajdować się za podjazdem dla karetek i być połączony z dawnym oddziałem nadziemnym łącznikiem. Pacjenci będą wchodzić bezpośrednio z poziomu terenu. Koncepcja budowy przewiduje też stworzenie przedsionka dla karetek pogotowia. Komunikację pacjentów leżących pomiędzy SOR i resztą oddziałów szpitalnych, zapewni najpierw dźwig łóżkowy, a następnie znajdujący się na poziomie pierwszego piętra nadziemny łącznik.

Podział na strefy

Ponadto wydzielone zostaną niezależne strefy obsługujące pacjentów w różnym stopniu zagrożenia zdrowia i życia: strefa „czerwona” – przeznaczona dla nagłych i ciężkich przypadków najczęściej dowożonych transportem medycznym. W obrębie tej strefy znajdą się: pomieszczenie segregacji z punktem rejestracji umożliwiającym bezpośrednią obserwację; pomieszczenie resuscytacji oraz sala zabiegowo-operacyjna. Pacjenci, którzy nie będą wymagać natychmiastowej interwencji umieszczani zostaną w sali obserwacyjnej (10 stanowisk, w tym dwa odseparowane); strefa „zielona” – przeznaczona dla pacjentów niebędących w stanie zagrażającym życiu, zgłaszających się do szpitala samodzielnie. Znajdować się będą tu gabinety konsultacyjne i zabiegowe chirurgiczne, internistyczne, ośmiostanowiskowa sala obserwacyjna oraz dwie izolatk; strefa „żółta” – przeznaczona dla dzieci, w ramach której przewiduje się oddzielne obszary (poczekalnie i gabinety) dla pacjentów z różnym stopniem zagrożenia zdrowia i życia. Przewidziano jedną izolatkę, salę obserwacyjną, osobną poczekalnię dla rodziców.

Dodatkowo wydzielone zostaną dwa gabinety ginekologiczne w bezpośredniej bliskości wspólnej poczekalni (każdy z własnym pomieszczeniem sanitarnym)

Pomieszczenia po obecnym SOR-ze będą wyremontowane i dostosowane do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Przypomnijmy: samorząd Mazowsza dwukrotnie starał się o pozyskania pieniędzy na budowę SOR z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale projekt za każdym razem był odrzucany. Dlatego władze Mazowsza wygospodarowały około 100 mln zł, które w pełni pokryją koszty związane z budową i wyposażeniem nowego SOR-u.

bdb, kat

 

 

 

 

Tags