Radni PiS chcą przyjąć stanowisko „w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II”. Jak będzie głosować klub KO?

14 marca 2023

Radomscy radni będą dziś na nadzwyczajnej sesji głosować stanowisko w sprawie „obrony dobrego imienia” papieża Jana Pawła II, honorowego obywatela Radomia. To pokłosie reportażu „Franciszkańska 3” w TVN24, z którego dowiadujemy się, że ówczesny kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię wśród księży. Jak zachowają się radni Koalicji Obywatelskiej?

 

Jan Paweł II w Radomiu (fot. Diecezja.radomska)

 

Stanowisko to inicjatywa radnych Prawa i Sprawiedliwości, a podpisał się pod nim przewodniczący klubu radnych PiS Łukasz Podlewski.

Nikt nie ma prawa

"Nikt nie ma prawa dezawuować postawy i słów Jana Pawła II, które zawsze prezentował w imieniu ludzi ubogich duchem i ciałem, zagubionych we współczesnym świecie, zniewolonych, zdeptanych i walczących - niekiedy aż do śmierci - o należną im  godność oraz prawidłowo rozumianą wolność. Nikt, bez  wyraźnych i niepodważalnych dowodów, zbudowanych wyłącznie na prawdzie, a nie wątpliwej jakości archiwach komunistycznych służb, nie ma prawa poddawać w wątpliwość słuszności Jego odważnych decyzji, które podejmowane były w niespotykanie trudnych warunkach, ale zawsze z myślą o dobru bliźniego. Nikt też nie ma prawa ośmieszać Jego bezkompromisowości w walce o świętość życia ludzkiego, również tego nienarodzonego" - czytamy w stanowisku zaproponowanym przez radnych PiS.

W tekście jest też odniesienie do Radomia: "To, że Jan Paweł II byt osobą bliską Radomiowi i Radomianom, poczuliśmy szczególnie 4 czerwca 1991 roku, kiedy to klęczał modląc się w zadumie, przed pomnikiem upamiętniającym ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976. Kto z  nas nie pamięta także krzepiących, papieskich słów ,,rzucanych na wiatr" w czasie Mszy Świętej odprawionej na radomskim lotnisku".

Wyrazy najwyższego uznania

W końcowej części stanowiska czytamy: "(...) my, radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Radomiu, w kontrze do tej niezrozumiałej akcji, ale przede wszystkim w uznaniu dla zasług Honorowego Obywatela Radomia Jana Pawła II w budowaniu naszej tożsamości narodowej i duchowej - również na poziomie Małych Ojczyzn, składamy Jego Osobie wyrazy najwyższego uznania, poszanowania i ogromnej wdzięczności za wszystko to, co nam pozostawił. Zobowiązujemy się również do dochowania tradycji zwoływania Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w rocznic wizyty św. Jana Pawła II w Radomiu, aby podkreślać rang historyczną tego wydarzenia i uhonorowywać Jego Osobę.

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Radomia, kt6rzy od zawsze stają w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i szczepią Jego przestanie w życie naszego Miasta, prosząc ich zarazem, aby nie ustawali w swojej dotychczasowej determinacji".

"Próbują udowodnić, że Jan Paweł II jest z PiS-u"

Jak podczas głosowania zachowają się radni klubu Koalicji Obywatelskiej, w tym radni PO? Marta Michalska-Wilk, szefowa radomskich struktur Platformy i dotychczasowa przewodnicząca klubu KO w radzie i poinformowała dzisiaj na antenie lokalnej rozgłośni, że o sprawie jeszcze przed sesją jej koleżanki i koledzy będą dyskutować na posiedzeniu tegoż klubu i tam podejmą decyzję jak głosować. 

- Radni PO nigdy nie kwestionowali i na pewno nie będą kwestionowali wielkiej roli Jana Pawła II we współczesnej historii, nie będą kwestionowali jego zasług w obaleniu komunizmu. Pamiętamy jak słowa papieża dodawały Polakom wiary i nadziei. My jako Platforma Obywatelska nie czujemy się stroną w tym sporze, my tego sporu nie wywołaliśmy - mówiła Michalska Wilk. Podkreśliła, że ani radni, ani parlamentarzyści nie są od tego, aby podejmować stanowiska, czy uchwały, które mają recenzować pracę badaczy: dziennikarzy czy historyków. - Oni mają prawo do swoich badań i do publikacji i biorą za to odpowiedzialność. My dzisiaj w radzie miejskiej, sejmiku, czy parlamencie nie możemy uchwalać stanowiska, uchwały dotyczącego jakiejś prawdy. Gdybym była jeszcze radną (Michalska-Wilk złożyła mandat w związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta Radomia - przyp. autorka), tłumaczyłabym radnym Prawa i Sprawiedliwości, że nie jesteśmy od tego, aby recenzować pracę dziennikarzy, badaczy, historyków. Radni Prawa i Sprawiedliwości próbują udowodnić, że Jan Paweł II jest z PiS-u. No nie, on jest autorytetem dla wszystkich Polaków. Próbują wykorzystać papieża do jakiejś brutalnej gry - przekonywała. Na pytanie jak sama, by się zachowała odpowiedziała: Nie wzięłabym udziału w takim głosowaniu.

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej odbędzie się dzisiaj o godz. 16.45

Bożena Dobrzyńska

 

Tags