• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Sąd zdecydował: PPL kupi Port Lotniczy Radom za kwotę nie mniejszą niż niecałe 13 mln zł

17 września 2018

Port Lotniczy Radom zmienia właściciela. Sąd ogłosił upadłość spółki i zatwierdził procedurę tzw. pre-pack wskazując jako nabywcę Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie. Syndyk ma sprzedać PLR za kwotę nie mniejszą niż niecałe 13 mln zł.

  220515lot10   Jak już pisaliśmy, V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Radomiu wydał orzeczenie w miniony piątek. Jest ono jednak nieprawomocne. - Sąd wezwał wierzycieli upadłego Portu, by w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili w stosunku do niego swoje wierzytelności, wyznaczył sędziego komisarza i syndyka Krzysztofa Gołąba i zatwierdził warunki sprzedaży Port Lotniczy, Spółki Akcyjnej na rzecz nabywcy Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w Warszawie za cenę nie niższą niż 12 mln 708 tys. 02 zł 93 gr netto - informuje rzecznik Sadu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza. Ogłoszenia o upadłości Portu Lotniczego Radom w Monitorze Sądowym Gospodarczym dokona syndyk. Jak podkreśla sędzia Guza, taki wniosek syndyk złoży niezwłocznie i ogłoszenie o upadłości ukaże się najprawdopodobniej w terminie do 10 dni. - Wtedy wierzyciel, oprócz możliwości zgłaszania swoich wierzytelności, maja siedem dni na złożenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jeśli ono wpłynie, będzie zatrzymana cała procedura z ogłoszeniem upadłości, ponieważ sąd będzie musiał przekazać to zażalenie do rozpoznania Sadowi Okręgowemu w Lublinie. Natomiast jeżeli nie będzie żadnego zażalenia, po upływie siedmiu dni od ogłoszenia obwieszczenia, postanowienie stanie się prawomocne, skuteczne i będą dokonywane czynności związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa - tłumaczy rzecznik. Sprzedaż PLR PPL-owi nastąpi metodą pre-pack. - Sąd wybrał taki sposób kierując się prawem upadłościowym, które stanowi, że sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym na zasadach ogólnych, pomniejszonych o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. Z pewnością jakiś interes publiczny istnieje w tej sprawie. Sąd uznał również, że przedsiębiorstwo dłużnika normalnie funkcjonuje i zatrudnia ponad 100 pracowników, a więc upadłość w tym trybie jest szansą na zachowanie firmy w całości - mówi sędzia Guza. PPL zapowiadał, że chce zainwestować w radomskie lotnisko na początek około 500 mln zł. Port miałby być zapasowym dla lotniska Chopina w Warszawie i przeznaczony dla lotów czarterowych. Bożena Dobrzyńska
Tags