Sesja historyczna

19 maja 2007

OKiSz "Resursa Obywatelska" i Społeczny Komitet Pamięci Narodowej"Westerplatte" w Radomiu organizują sesję historyczną, pt: Represje polityczne wobec mieszkańców Radomia i ziemi radomskiej w czasach PRL-u. Przemówienia wygłoszą: Tadeusz Gotka - wiceprezes oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Marcin Krzysztofik, naczelnik Biura Udostępniania, Archiwizacji i Dokumentacji IPN. Dodatkowo referaty i prezentacje multimedialne zaprezentują uczniowie zespołów szkół: technicznych i samochodowych.

Sesja odbędzie się 22 bm. (wtorek) o godz. 10 w sali widowiskowej Resursy przy ul. Malczewskiego 16.