Sesja o Pac-Pomarnackim

25 października 2007

Sesja poświęcona znanemu przyrodnikowi, myśliwemu i ornitologowi Leopoldowi Pac–Pomarnackiemu odbędzie się jutro w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Na sesję złożą się referaty poświęcone życiu i twórczości Pac - Pomarnackiego. Sesji będzie towarzyszyła unikalna wystawa pamiątek po przyrodniku, w tym zapisków na temat prowadzonych badań przyrodniczych i rękopisów twórczości literackiej.

O godz. 10 odprawiona zostanie msza św. w kościele przy ul. Kelles-Krauza, po niej złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Pac-Pomarnackiego w sąsiedztwie siedziby RDPL. Część referatowa rozpocznie się o godz. 11.30.