Sprawny dojazd – wnioski PFRON

17 sierpnia 2007

Ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów osobowych i kosztów uzyskania prawa jazdy przez niektóre osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu oraz zakup samochodów przez opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach tzw. samochodowego programu „Sprawny dojazd”. Wnioski do PFRON można składać tylko do 10 września.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków można otrzymać w siedzibie OIDON – ul. Królowej Jadwigi 15, nr tel. 048 333 05 44, lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl – w zakładce „Programy PERON/ Sprawny dojazd”.