• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Agencja rozwoju przemysłu

Dwie radomskie firmy zainteresowane działalnością na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan otrzymają wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu. Będzie to ulga w podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych w wysokości od 45 do 70 proc. zainwestowanego kapitału w nowe przedsięwzięcie.

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe w dawnej siedzibie Fabryki Broni na terenach przyległych do ul. 1905 Roku. W tym miejscu powstanie nowoczesny budynek biurowy, tzw. klasy A, który będzie pełnić funkcję centrum usług biznesowych. Inwestorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

80 mln zł zainwestuje w dawną siedzibę radomskiej Fabryki Broni Agencja Rozwoju Przemysłu. Ma powstać tu biurowiec klasy A, gdzie działać będą firmy świadczące usługi biznesowe. Niewykluczone, że także tutaj ulokuje się Polska Grupa Zbrojeniowa.

Dawny budynek Fabryki Broni przy ul. Przemysłowej zostanie poddany rewitalizacji. W obiekcie znajdzie się centrum biznesowe miasta. Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem historycznej siedziby „Łucznika”, planuje w listopadzie ogłosić przetarg na przeprowadzenie prac.

Dawna siedziba Fabryki Broni zostanie zrewitalizowana. Agencja Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem obiektu, podpisała umowę z firmą Grafit Architekci na wykonanie koncepcji projektowej budynku. Ma ona przywrócić historyczne znaczenia powstałego w 1925 roku gmachu.

Prawie 50 mln zł planuje zainwestować Agencja Rozwoju Przemysłu w Radomiu, w Specjalnej Strefie ekonomicznej. Nowe projekty zakładają m.in. modernizację hali „Łucznik”, zakup od miasta działki na Wośnikach i wybudowanie na jej terenie nowoczesnych obiektów. Ma to przynieść około 500 nowych miejsc pracy.

Miasto sprzedało za 3, 8 mln zł Agencji Rozwoju Przemysłu teren, na którym chce wybudować nowoczesną halę przemysłową. – To szansa na nowe miejsca pracy – zapewnia magistrat.

Warunki udzielania pożyczek dla dużych przedsiębiorstw, zasady wsparcia kapitałowego innowacyjnych projektów małych i średnich firm, zapowiedź uruchomienia Platformy Transferu Technologii przedstawiła dziś radomskim przedsiębiorcom Agencja Rozwoju Przemysłu.