• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: elektroniczny

Można już zapisywać dzieci do do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak, jak w latach ubiegłych nabór odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

To będzie nietypowy rok szkolny. Do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych pójdą aż dwa roczniki absolwentów podstawówek i gimnazjów. Radomskie licea i szkoły zawodowe przygotowały dla nich ponad 8 tys. 700 miejsc.

W poniedziałek, 18 marca, rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podobnie jak w latach poprzednich będzie się on odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów.

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą musieli prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Urzędy skarbowe zapraszają na stosowne szkolenia.

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). – Wszyscy mogą liczyć na pomoc w wypełnianiu nowego obowiązku zapewniają urzędnicy skarbowi.

Można już zapisywać dzieci do przedszkoli. Nabór odbywa się droga elektroniczną. W rekrutacji (obejmującej także oddziały przedszkolne w szkołach) biorą udział maluchy urodzone w latach: 2011, 2012, 2013 i 2014.

Czeka cię w tym roku wymiana dowodu osobistego? Nie musisz iść z wnioskiem o jego wydanie do urzędu. Można to zrobić on-line, o dogodnej porze i bez konieczności wychodzenia z domu. Złożenie wniosku jest teraz dużo prostsze.

Miało być lepiej, szybciej, sprawniej. Ale nie było. Podczas dzisiejszej sesji radni nie mogli glosować przy pomocy elektronicznego systemu, który już na początku zawiódł. Znowu ręce poszły w górę, znowu liczono „na piechotę”.

Od poniedziałku (16 bm.) można zapisywać dzieci do szkół podstawowych. Nabór odbywa się drogą elektroniczną.