Tag: eneria

Ani jedna oferta nie wpłynęła w przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej dla miasta, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek oraz dla UTH praz gminy Wolanów. W tej sytuacji przetarg został unieważniony. – Absolutnie nie oznacza to, że zostaniemy bez prądu, albo, że będziemy płacić więcej, niż wynosi górna granica cen określona w ustawie  – uspokaja sekretarz miasta Michał Michalski.

Magistrat unieważni przetarg na zakup energii elektrycznej dla jednostek miejskich i innych partnerów, które przystąpiły do tego zamówienia. Przyczyną jest cena – jedyna firma, która złożyła ofertę, zaproponowała – zdaniem władz miasta – kosmiczną cenę, prawie dziewięć razy wyższą niż obecnie obowiązująca.