Tag: minister sprawiedliwości

Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu oraz przedstawiciele sędziów sadów rejonowych w regionie sprzeciwiają się odwołaniu przez ministra sprawiedliwości prezesów SO i SR w Radomiu w trakcie ich kadencji i wzywają osoby, które ich miejsca zajęły, aby zrezygnowały.

Stanisław Jaźwiński nie jest już prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu. Został odwołany ze stanowiska przez ministra sprawiedliwości, podobnie jak jego dotychczasowa zastępczyni i kierownictwo Sądu Rejonowego w Radomiu.

Poseł Wojciech Skurkiewicz (PiS) zaniepokojony tym, że zarząd PKS-u sobie nie radzi” składa doniesienie do prokuratury, ministra sprawiedliwości i CBA. Uważa, że decyzje podejmowane przez kierownictwa spółki noszą „znamiona czynu zabronionego”. Kierownictwo PKS jest zaskoczone.