• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rada miejska

Radomscy radni nie zgadzają się, by ul. Żółkiewskiego od ul. Warszawskiej do al. Wojska Polskiego przestała być odcinkiem drogi krajowej nr 9 i negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w tej sprawie. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za ustanowieniem początku drogi krajowej nr 9 w węźle drogi krajowej S7 Radom Północ.

Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia. – Są ważniejsze sprawy – twierdzi szef klubu radnych PiS w radzie miejskiej Łukasz Podlewski. Radosław Witkowski zapowiada utworzenie „bezpartyjnego stowarzyszenia”, w którym mieliby się znaleźć „wszyscy, którzy chcą zmieniać Radom”.

Prezydent proponuje, by radomianie mogli zapłacić podatek od nieruchomości w późniejszym czasie. Projekt uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności rat tego zobowiązania trafi w przyszłym tygodniu pod obrady rady miejskiej.

Najbardziej znany jest hejnał z wieży kościoła mariackiego w Krakowie, a teraz „Alleluja” – utwór renesansowego kompozytora Mikołaja z Radomia – może stać się oficjalnym muzycznym sygnałem miasta granym z wieży ratuszowej w Rynku. Czy tak się stanie, zdecydują na poniedziałkowej sesji radni.

Prezydent chce, by budżet Radomia na 2020 rok został przyjęty do 10 stycznia. – Jestem gotowy rozmawiać z radnymi i jestem gotowy na kompromis. Najgorsze rozwiązanie to takie, kiedy budżet uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa – uważa Radosław Witkowski.

Uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia prezydentowi Radomia absolutorium za 2018 rok pozostaje nieważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę rady na orzeczenie kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

– Nie pozwólmy, by strategia została sprowadzona do kilku propagandowych szlagierów o ścieżkach rowerowych i parkach. W niej powinny być jasno określone ekonomiczne warunki życia radomian – pisze w liście otwartym do rady miejskiej mieszkaniec Radomia, Emilian Szczerbicki. Tekst publikujemy poniżej.

Historyczny budynek ratusza w Rynku już nie stoi pusty. Jest po generalnym remoncie i stał się siedzibą nie tylko kilku wydziałów magistratu, ale także Biura Rady Miejskiej. W poniedziałek odbędzie się tu, po raz pierwszy od 60 lat, sesja rady miejskiej.

Otworzyła się furtka, dzięki której E.Leclerc będzie mógł się rozbudować. Radni zaakceptowali zmiany, jakie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej wprowadzili okoliczni mieszkańcy i prezydent.

Uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia prezydentowi Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok jest nieważna – orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Uznało ono, że rada miejska w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym.