Tag: rada miejska

Ponad 90 mieszkań na wynajem planuje wybudować przy ulicy Józefowskiej w Radomiu „Administrator”. Rada miejska zgodziła się, by do spółki wniesiony został teren o powierzchni 7,8 tys. m kw, na którym miałyby powstać dwa nowe bloki. Nie zaspokoi to w pełni potrzeb osób oczekujących na mieszkanie, ale choć trochę je złagodzi.

Powrót do podziału wniosków na trzy kategorie kwotowe to jedna z najważniejszych zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującymi zasadami w Budżecie Obywatelskim. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO Radomia.

Inwestor nie daje za wygraną. Firma MINOS Jan Maciejczyk po raz kolejny stara się o uzyskanie zgody rady miejskiej na lokalizację w centrum Radomia przy ul. Stańczyka wysokich budynków. Dotychczas prezydent rekomendował radnym, by nie zgodzili się na to, ponieważ miejscy urbaniści uznali, że koncepcja jest niezgodna ze studium zagospodarowania przestrzennego i zbyt intensywna jak na zabytkowe śródmieście.

Kiedy ostatecznie zakończona zostanie budowa stadionu piłkarskiego w ramach Radomskiego Centrum Sportu? Ile będą kosztować pozostałe do wykonania prace? Na te pytania wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Inwestor, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi na ten temat negocjacje z wykonawcą. Betonox czeka na podpisanie końcowego aneksu do kontraktu.

Oba odcinki trasy NS – od ulicy Prażmowskiego do ulicy Żeromskiego oraz od ulicy Anny Walentynowicz do ulicy Młodzianowskiej będą miały – jeśli zgodzą się na to radni – swoich patronów. Pierwszy ma nosić imię Jana Olszewskiego, drugi – Andrzeja Wajdy. Dwa lata temu miasto proponowało, by to reżyser, honorowy obywatel Radomia, patronował śródmiejskiemu odcinkowi „eneski”.

W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł. Rada Miejska przyjęła dzisiaj uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO na 2023 r.

RTBS Administrator chce zbudować pięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stasieckiego na Borkach, korzystając z zapisów ustawy tzw. lex deweloper. Zgodę na realizację inwestycji muszą jednak wydać radni. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała negatywnie koncepcję.

Spółka Feniks, która zarządza m.in. targowiskiem przy ul Śląskiej będzie mogła zagospodarować teren pomiędzy ulicami Kolejową, Poznańską, Śląską i Staroopatowską. Rada miejska zgodziła się na przedłużenie dzierżawy placu o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m kw.

Plac przed katedrą będzie nosić imię ks. bp Edwarda Materskiego. Na uhonorowanie w ten sposób byłego ordynariusza diecezji radomskiej musi jeszcze wyrazić zgodę rada miejska. Projekt uchwały w tej sprawie będzie rozpatrywany podczas dzisiejszej sesji.

Radomscy radni nie zgadzają się, by ul. Żółkiewskiego od ul. Warszawskiej do al. Wojska Polskiego przestała być odcinkiem drogi krajowej nr 9 i negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w tej sprawie. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za ustanowieniem początku drogi krajowej nr 9 w węźle drogi krajowej S7 Radom Północ.