FAN-FARA zaopiekuje się dziećmi. Będzie posiłek, odrabianie lekcji, kino i wakacyjny wyjazd

5 czerwca 2018

Nowa świetlica opiekuńczo-specjalistyczna powstanie przy kościele farnym dzięki unijnym funduszom, które miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt będzie realizowany we współpracy z parafią św. Jana Chrzciciela.

 
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

  Wniosek znalazł się na trzecim miejscu listy projektów skierowanych do dofinansowania. Jego całkowita wartość wyniesie 424 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie to kwota 394 tys. zł. Projekt zakłada, że przy kościele farnym zostanie utworzona świetlica FAN-FARA dla 24 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. Wsparcie otrzyma również 10 opiekunów. Unijne dofinansowanie umożliwi adaptację pomieszczeń i wyposażenie świetlicy, zatrudnienie wychowawców i zakup pomocy dydaktycznych. W placówce  dzieci będą miały zapewnione wyżywienie, pomoc wychowawców w odrabianiu lekcji oraz wsparcie specjalistów w rozwiązywaniu problemów. W planach jest też organizacja zajęć integracyjnych, m.in. wyjścia do kina, na basen oraz wakacyjny wyjazd w góry. Źródło: UM Radom
Tags